GISportal
Jedeme i díky Vám

3. Mezinárodní konference krizového mapování – reportáž (pokračování)

Den první – Den přednášek

Konference měla dvě základní části, první prezentační, se sérií bleskových (tzv. ignite) prezentací, kde vybraní jednotlivci seznámili účastníky se svými průlomovými projekty. Mimo jiné tak byl představen například projekt organizace Invisible Children nazvaný LRA Crisis Tracker, sloužící jako dokumentační platforma a systém včasné výstrahy v oblastech, kde už více než 20 let dochází k brutálním útokům na civilní obyvatelstvo ze strany nechvalně proslulé Lord Resistance Army.

Schuyler Erle, další prezentující, představil projekt Open Aerial Map, který poskytuje zdarma satelitní snímky Země zpracované výhradně dobrovolnickou komunitou, mající za cíl podporovat volnou výměnu satelitních snímků, technologií a myšlenek, bez jakýchkoliv omezení jejich využití a šíření.

Linus Bengtsson představil projekt Flowminder, využívající data mobilních operátorů pro včasnou vizualizaci pohybu postiženého obyvatelstva. Zvláště na Haiti se tato metoda ukázala jako účelný nástroj pro lepší cílení humanitární pomoci.

Gregory Asmolov představil ve své prezentaci koncept občanské peer-to-peer asistence v krizových situacích. Projekt Rynda je přímým nástupcem projektu Help Map, kdy se ruská blogerská komunita, frustrovaná zoufalou (ne)reakcí státních orgánů na rozsáhlé požáry, které zasáhly rozsáhlé oblasti Ruska minulé léto, mobilizovala kolem projektu Help Map postaveném na keňské platformě Ushahidi. Vytvořili tak systém občanské pomoci, kdy se jim podařilo efektivně propojit ty, co pomoc potřebují s těmi, co pomoc nabízí (poznámka: projekt Help Map zvítězil v minulém roce v soutěži Nová média mění společnost pořádané festivalem Jeden svět). Projekt Rynda tento koncept rozšiřuje do podoby dlouhodobého udržitelného projektu občanské pomoci pro celou řadu lokálních kauz a krizových situací.

Helena Puig Larrauri, pracovnice UNDP, představila Standby Taskforce, online dobrovolnickou komunitu pro živé mapování a především její angažmá v krizi v Libyi. Standby Taskforce je výsledkem zkušenosti s aktivizací stovek online dobrovolníků během zemětřesení na Haiti a reaguje na požadavek tradiční humanitární komunity, aby taková iniciativa byla předvídatelným a spolehlivým partnerem do budoucna. Projekt Libya Crisis Map byl prvním případem, kdy tato online dobrovolnická komunita byla aktivována přímo agenturou UNOCHA (Agentura OSN pro koordinaci humanitárních aktivit) s cílem posílit její kapacitu při shromažďování, vizualizaci a analýze dat a informací z libyjské krize.

A nyní už jen v krátkosti některé z dalších prezentací:

Kuo-Yu Chuang představil Open GeoSMS, standard pro výměnu a sdílení geografických informací skrze SMS. Wendy Brawer představila projekt Green Map System, poskytující uživatelsky přívětivá technologická řešení pro vizualizaci projektů a aktivit z oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a trvale udržitelného životního stylu. Andrej Verity, pracovník UNOCHA, představil myšlenku vytvoření ID humanitárního pracovníka, reagující na chaotické vytváření kontaktních databází v krizových situacích, kdy stovky i tisíce humanitárních pracovníků přijíždějí do postižené oblasti a odjíždějí, aniž by se dalo jednoduše a jasně aktualizovat kontaktní databáze. Andrej navrhuje profilový check-in check-out systém po vzoru aplikace Foursquare.

Všechny prezentace naleznete zde.

Jaroslav Valůch
@jvaluch
One World Social Innovation
Spoluzakladatel Standby Taskforce

Share
Share