GISportal
Jedeme i díky Vám

3. výzva Pobídkového programu pro český průmysl Czech Industry Incentive Scheme (CIIS) otevřena! (TZ)

Již 2.ledna byla pro české firmy a výzkumná pracoviště otevřena 3. výzva Pobídkového programu pro český průmysl Czech Industry Incentive Scheme (CIIS), která představuje zajímavou příležitost pro zapojení do aktivit Evropské kosmické agentury (ESA). Program CIIS je určen jak pro subjekty, které si chtějí za zjednodušených podmínek vyzkoušet spolupráci s ESA, tak pro subjekty, které již zkušenost z obdobné spolupráce mají a chtějí prostřednictvím tohoto programu odpovídajícím způsobem zvýšit vlastní kapacity, znalostní úroveň či kvalifikaci, a posílit tak vlastní konkurenceschopnost.

V rámci výzvy lze podávat projekty zaměřené především na oblasti:

  • Letového hardwaru, s předností pro ty, jejichž aktivity souvisejí s technologií satelitních platforem a senzorů, případně generických technologií s potenciálem pro opětovné použití (počáteční TRL nejméně 3, cílové TRL nejméně 5);
  • Výzkumných a vývojovových aktivit (včetně technologických demonstrací, průmyslových procesů a jejich kvalifikace / certifikace), vedoucím k produktům (hardware nebo software), případně generických technologií s potenciálem pro opětovné použití (počáteční TRL nejméně 2, cílové TRL 5 nebo nižší);
  • Přípravných aktivit (např. studií proveditelnosti, technologií hodnocení, uživatelských požadavků nebo průzkumu trhu) a souvisejících služeb na podporu národní konkurenceschopnosti v programech ESA (volitelných i povinných).

Návrhy na aktivity v rámci výzvy lze podávat do 25. února 2013 do 13:00, dle pokynů tendrové dokumentace, které jsou uvedeny v systému EMITS pod číslem AO7397 a názvem „ANNOUNCEMENT OF OPPORTUNITY 3RD CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE CZECH INDUSTRY INCENTIVE SCHEME“.

Pro bližší informace  neváhejte kontaktovat:

  • ondrej.svab@mdcr.cz
  • martin.sunkevic@mdcr.cz
  • milan.kadera@mdcr.cz

Zdroj: Česká kosmická kancelář


Share
Share