GISportal
Jedeme i díky Vám

32. International User conference Esri San Diego, aneb Češi v akci – 1. díl

Již třicet dva let probíhá v červenci na západním pobřeží USA Mezinárodní uživatelská konference Esri. Od prvního, ročníku konaného v Redlans, počet účastníků významně narostl, z patnáci osob účastnících se prvního ročníku až na patnáct tisíc uživatelů na poslední konané akci. Díky tomu se Mezinárodní uživatelská konference ESRI stala největší konferencí zabývající se geografickými informačními systémy na světě.

San Diego Convenciton Center hostí tuto konferenci od doby, kdy počet přihlášených účastníků přesáhl velikost konferenčního centra v Redlans (šest tisíc). Letošní ročník se konal v termínu 8. – 12. 7. a bylo přihlášených 15 322 účastníků ze 118 států. Co se týká počtu účastníků, byl tento rok významný i pro Českou republiku, ze které do San Diega přijelo 25 uživatelů, což je historicky nejvyšší počet.

Konference tradičně pokrývala velké spektrum zaměření a každý účastník si musel najít svoji zájmovou oblast. Nabídka byla opravdu široká, od témat vzdělávání, kartografie, mapování, přes zemědělství, ochranu přírody, krizové řízení, zdravotnictví, státní správu a samosprávu přes urbanismus či dopravu až po virtuální realitu nebo moderní technologické trendy. Hlavních tematických oblastí bylo více než 40 a v rámci nich proběhlo více než 920 přednáškových sekcí (každá sekce zahrnovala tematický blok reprezentovaný například třemi různými referáty účastníků konference) a dále 319 technických ukázek, převážně od pracovníků Esri.

Víkend před konferencí probíhaly různé předkonferenční semináře a workshopy, mezi nejvýznamnější patřily bezesporu “předkonferenční konference” Education GIS Conference, Bussines Summit a National Security Summit.

Bohatý program během konference doplňovala i řada souběžných akcí. Z odborného zaměření se jednalo především o výstavu posterů účastníků včetně vyhlášení vítězných map a o tradiční GIS EXPO, které je jedním z největších setkání sponzorů, komerčních firem, ale i zájmových organizací a neziskových sdružení v oblasti GIS. Kromě prezentace nových technologií, GIS řešení a aplikací je zde především prostor pro navazování nových kontaktů a výměnu zkušeností. Konferenci doprovází i řada odpočinkových programů od společného ranního běhu až po večerní setkání v Balboa parku.

Na konferenci byl uveřejněn i 28. ročník Esri Map Book, což je publikace, která je přehlídkou vybraných GIS projektů z celého světa. V tomto ročníku jsou zveřejněny i tři příspěvky z České republiky, které uspěly v mezinárodní konkurenci. Konkrétně HZS Libereckého kraje zabývající se havarijním plánováním, ČVUT prezentující historickou mapu Habsburské monarchie a Česká geologická služba 3D představující modelování vrtných prací.

Z pohledu “malého českého člověka” se jedná o obrovskou akci a je potřeba se v organizaci jednotlivých sekcí rychle zorientovat, aby bylo možné využít maximálního potenciálu konference. K tomu napomáhá nejen řada organizátorů, ale také plánovací aplikace, která byla spuštěna na webu již několik týdnů před konferencí a následně byla dostupná i prostřednictvím mobilních aplikací, což je pohodlné a organizátoři českých konferencí by si z tohoto přístupu mohli vzít příklad.

V další části se dočtete jaké bylo zahájení konference, jak probíhaly jednotlivé sekce a co nejzajímavějšího se na konferenci událo.

Jana Leitgebová // HZS Libereckého kraje a Alena Vondráková // Katedra geoinformatiky, PřF UP Olomouc

Share
Share