GISportal
Jedeme i díky Vám

32. International User conference Esri San Diego, aneb Češi v akci – 2. díl

Přesně v 8.30 Pacifického času, v pondělí 8. července 2013 zazněla úvodní znělka Esri konference. Účastníci, kteří z jiných akcí nejsou zvyklí na přesnost a dochvilnost, která již tradičně Esri konference provází, urychlovali přesun na volná místa v obrovské hale pro 15 tisíc lidí. Nikdo nechtěl promeškat úvodní slova Jacka Dangermonda, prezidenta Esri a zakladatele této konference, což se nakonec všem zúčastněným podařilo, protože kromě hlavního proslovu také Jack Dangermond celou dopolední plenární sekci moderoval. Ve stejném duchu, jako vystupuje zakladatel Esri na všech konferencích, probíhaly i úvodní prezentace v přátelském a pozitivním duchu, kromě představení nejzásadnějších novinek byli představeni i nejvýznamnější hosté a byly předány ceny za nejlepší aplikace Esri produktů v různých odvětvích.

Mezi plenárními zasedáními a jednotlivými sekcemi byly přestávky na oběd, tedy čas, na který řada účastníků konference čeká proto, aby si vyměnili zkušenosti, nové poznatky, seznámili se s novými lidmi nebo našli své známé a spolupracovníky. Důležitým aspektem takové přestávky je však i plán na účast v dalších sekcích, protože mnohdy místo, kam chce účastník zamířit po přestávce, může být i stovky metrů od původního stanoviště.

Jednotlivé sekce, kterých bylo přes devět stovek, byly rozdělené tematiky na 40 hlavních zaměření. V rámci sekcí tak probíhaly firemní referáty, tematicky zaměřené workshopy i prezentace příspěvků účastníků. Bohužel se ukázalo, že přijmout všechny přihlášené příspěvky nemusí být vždy ku prospěchu věci, proto často po zahájení sekce s referáty řada účastníků odcházela zklamaná. Na druhou stranu byly sekce, kde desítky lidí stály a seděly na zemi, jen aby si vyslechli zajímavé příspěvky a následné diskuse.

Nejzajímavější okamžiky mohou být různé. Pro každého účastníka to může být moment, kdy se dozví něco nového nebo se s někým pro něj významným seznámí. Obecně ale na konferenci nastala řada momentů, při kterých se pobavila většina přítomných nebo většina z nich se zaujetím sledovala vývoj situace. Mezi takové vtipné momenty patřil například moment, kdy při reálné ukázce aplikace výpočtu ArcGIS ukázal “Runtime error” a celý sál vybuchl smíchy. Po opakovaném pokusu, který se vydařil, pak všichni s pobavením zatleskali. Podobné momenty nenastávaly často, ale výpadky ve výkonu prezentačních počítačů nebo výpadky připojení k síti při ukázkách on-line aplikací příliš vzácné nebyly.

Zajímavé jsou bezesporu sociální kontakty. Esri jednoznačně preferuje osobní navazování kontaktů, proto je uspořádána řada doprovodných aktivit. Mezi hlavní hřeby zábavy tak patřil večení program v Balboa Parku, kde bylo na programu nejen dobré jídlo a pití, ale také expozice v místních muzejních a výstavních prostorách – historie umělecké fotografie, svět dinosaurů, největší sestavy modelů vláčků na světě a další. Vše doprovázeno rozličnou hudbou a dobrou náladou.

V průběhu konference se počet účastníků snižuje. Někteří odjíždějí kvůli další práci, někteří proto, že je pro ně nejzajímavější právě úvodní část, GIS EXPO a další. Na závěrečnou plenární sekci konference již přišly jen zhruba tři tisíce účastníků. Kdo přišel, mohl shlédnout video-střípky z konference, zahrnující bezprostřední reakce účastníků, které následně komentoval moderátor sekce – opět Jack Dangermond. Vše opět v přátelském duchu a s poukazem na to, že lidé jsou tím hlavním, co vytváří potenciál GIS.

V další části se dočtete jaké jsou neoficiální postřehy ze zákulisí a jaké rady by měli účastníci vzít v potaz pro další ročníky…

Jana Leitgebová // HZS Libereckého kraje a Alena Vondráková // Katedra geoinformatiky, PřF UP Olomouc

 

Share
Share