GISportal
Jedeme i díky Vám

3D GIS – geometrie, sémantika, vizualizace, analýza

Zhruba hodinu a půl dlouhou přednášku o 3D GIS, o jeho geometrických, sémantických a vizualizačních a analytických aspektech můžete v angličtině vyslechnout na youtube. Záznam pochází ze zvané přednášky, kterou 24. února přednesl Karel Jedlička ze ZČU pro studenty třetího a čtvrtého ročníku Fakulty geodézie University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy v Sofii, kde pobývá v rámci programu Erasmus+.

Share
Share