GISportal
Jedeme i díky Vám

3D virtuálna jaskyňa vo Zvolene

Projekt 3D virtuálnej jaskyne vznikol s finančnou podporou Európskej únie, ako súčasť budovania infraštruktúry zo zdrojov Operačného programu Výskum a vývoj v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ.

3D virtuálna jaskyňa
3D virtuálna jaskyňa

3D jaskyňa predstavuje zariadenie na vizualizáciu prírodných a technických objektov vo forme imerzívnej a interaktívnej virtuálnej reality. Využíva sa na účely výskumu, vzdelávania a práce s verejnosťou. Cieľom projektu je rozšíriť výskum a vývoj o možnosti skúmania objektov v prostredí virtuálnej reality. Je možné skúmať prírodné objekty, napríklad les a krajinu alebo technické objekty, napríklad drevárske, strojárske a stavebné produkty, či celé výrobné technológie a haly. Prispeje k zdokonaleniu a zefektívneniu vývoja a dizajnu, ako aj k formovaniu nových metód a technológií pre zber a spracovanie údajov, či k optimalizácii manažmentu objektov. Zariadenie zároveň poskytuje jedinečné možnosti na simuláciu procesov v lese a v krajine.

3D jaskyňa s virtuálnym lesom
3D jaskyňa s virtuálnym lesom

Virtuálnu 3D jaskyňu je možné využiť na:

  • Trenažér prebierok
  • Simuláciu procesov v lesnej krajine
  • Vizualizáciu meraní terestriálnym laserovým skenerom (TLS)

Pri trenažéri prebierok je možné zisťovať informácie o jednotlivých stromoch, vyznačovanie cieľových stromov a stromov do prebierky, zoťatie stromov vyznačených do prebierky. Simulácia procesov v lesnej krajine a vizualizácia meraní TLS je v štádiu prípravy a v blízkej budúcnosti budú tiež prístupné.

Vyznačovanie stromov do prebierky
Vyznačovanie stromov do prebierky

Zuzana Michňová

TU Zvolen

Share
Share