GISportal
Jedeme i díky Vám

4. OGC konference v Olomouci – AKTUALIZOVÁNO!

Není geoinformatika, který by nevěděl, co znamená zkratka OGC (Open Geospatial Consortium – pozn. redakce). Katedra geoinformatiky jí ale dala trochu jiný význam. V jejím podání za třemi písmeny stojí akce s názvem Olomouc Geoinformatics Colloquium. V úterý 7. června se konalo již čtvrté OGC v pořadí – tentokrát mu vévodilo téma urbanismu.

OGC se na katedře geoinformatiky koná nepravidelně, vždy ale u příležitosti návštěvy zahraničního odborníka, který vede přednášku z oblasti své působnosti. Tradicí je, že před samotnou lekcí hosta vystoupí vybraní studenti se svým příspěvkem jako předskokani.

Prvním řečníkem byl Mgr. Zbyněk Janoška, který mluvil o problematice využití fraktální dimenze při klasifikaci geografických dat (Perspectives of fractal geometry for geodata classification). Uvedl přitom zajímavé příklady na identifikace zastavěné plochy prostřednictvím výpočtu fraktální dimenze silniční sítě a při klasifikaci rostlin a říčních sítí do definovaných kategorií. Tímto tématem se Zbyněk podrobně zabýval ve své čerstvě obhájené diplomové práci, jejíž výsledky jsou k nahlédnutí na stránkách KGI.

Dále vystoupila Mgr. Petra Sádovská s referátem Development of urbanized area of city Olomouc based on aerial photograph, jehož náplň byla rovněž spjata s její diplomovou prací. Posluchači byli seznámeni s postupy zpracování a digitalizace leteckých snímků Olomouce z jedenácti časových období od roku 1927 do 2009 pro účely analýzy vývoje urbanizovaného území města. Výsledky studie byly demonstrovány řadou zajímavých map, animací, grafů.

Hlavním bodem programu byla přednáška profesora Carstena Jürgense, předního německého odborníka na problematiku dálkového průzkumu urbánních oblastí. Profesor představil 3 výzkumné projekty, na nichž ukázal různé přístupy při studiu urbanismu s využitím metod DPZ. Tento výzkumný obor má dnes obrovský význam. Urbanizace celosvětově rapidně vzrůstá a počet městského obyvatelstva je poprvé v historii vyšší, než venkovského. Proto má sledování dynamiky vývoje měst, řešení problematiky využívání půdy, znečištění, či ekologie vliv na plánování a udržitelnost životního prostředí.

V současnosti profesor Jürgens působí na Ruhr-Universität v Bochum jako specialista na geoinformatiku, kartografii a DPZ. Jeho doposud poslední kniha Remote sensing of urban and suburban areas, která vyšla v roce 2010 ve vědeckém nakladatelství Springer, představuje přehledný souhrn poznatků o využití nástrojů DPZ při studiu urbánních a suburbánních oblastí. Je vhodná jak pro studenty vysokých škol, tak pro odborníky z řad geografů, architektury a územního plánování.

Další sektání je naplánováno na podzim tohoto roku.

Alžběta Brychtová

Share
Share