GISportal
Jedeme i díky Vám

5. výzva pro podání projektů do 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU v oblasti SPACE

Právě probíhá 5. výzva pro podání projektů do 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU (7th Framework Programme) v oblasti Space. Sedmý rámcový program je základní nástroj EU pro financování výzkumu v Evropě, který je plánován na období 2007 – 2013. Od 20. července 2011 do 23. listopadu 2011 probíhá 5. výzva pro podání projektů v oblasti Space, na kterou je vyčleněno 84 mil. EUR. Vyčleněné prostředky se dále dělí do tří zájmových oblastí: Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES), základy vesmírného výzkumu a průřezové aktivity.

Závěrečný termín pro registraci projektů je 23. listopadu 2011, 17:00 hod. Více informací o otevřené výzvě naleznete zde.

Share
Share