GISportal
Jedeme i díky Vám

6. Kartografický den v Olomouci (pozvánka)

V pátek 24. února 2012 se koná v pořadí již 6. kartografický den na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Stejně jako v letech minulých, je tento seminář zaměřen na téma, které je aktuální a s kartografií úzce souvisí. Letos je tímto tématem krajinářství, a to proto, že právě v těchto dnech vrcholí příprava Atlasu fenologických charakteristik Česka, který svým pojetí naváže na Atlas podnebí Česka z roku 2007.

Pět vyzvaných referátů bude zaměřeno jak na odbornou stránku problematiky, tak na výzvy pro kartografii. Prof. RNDr. Mária KOZOVÁ, CSc. a RNDr. Eva PAUDITŠOVÁ představí v rámci referátu Současné směry výzkumu krajiny a jeho výzvy pro tvorbu tematických map představí odborný pohled na krajinářství, jeho současné aktivity a potenciál zpracovávaných dat. Ing. Roman BUKÁČEK ve svém příspěvku Digitální mapy o krajině a životním prostředí zastoupí největšího zpracovatele environmentálních dat v České republice – Českou informační agenturu životního prostředí (CENIA), která je mimo jiné provozovatelem národního geoportálu INSPIRE. Třetí referát posune odborné pojetí blíže ke kartografii, protože řeč bude o Atlase krajiny Slovenské republiky. Referát přednese hlavní řešitelka tohoto projektu Prof. RNDr. Taťána HRNČIAROVÁ, CSc. Atlas krajiny SR dokumentuje nejen současný vývoj a stav krajiny, ale také demografické charakteristiky, přírodně-socioekonomické regiony a další. Atlas vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v roce 2002 a jedná se o jedno z nejvýznamnějších kartografických děl na Slovensku. Obsahuje mimo jiné přes čtyři stovky map. Plynule na tuto tematiku naváží RNDr. Peter MACKOVČIN, Ph.D., RNDr. Ladislav PLÁNKA, CSC. a RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc., kteří budou prezentovat Atlas krajiny České republiky. Ten vyšel v roce 2010. Obsahuje především originální, dříve nepublikované mapy, grafy, kartogramy a další. Svým obsahem představuje významný zdroj informací pro vzdělávání v řadě oborů zaměřených na výzkum krajiny Česka. Jedinečný je nejen svým formátem, ale také rozsahem. Poslední referát přednese řešitelka projektu Atlas fenologie Česka Ing. Lenka HÁJKOVÁ, spoluautory kartografické části atlasu zastoupí Mgr. Aleš VÁVRA a RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ. Atlas fenologických poměrů Česka je v současné době dokončován a na 6. kartografickém dni budou prvně představeny odborné veřejnosti jeho části.

 

Share

Podělte se s Vaším komentářem

Emailová adresa nebude zveřejněna

Share