GISportal
Jedeme i díky Vám

7. Kartografický Den Olomouc na téma Kartografie a zdravotnictví (pozvánka)

7. Kartografický Den Olomouc na téma Kartografie a zdravotnictví se bude konat 22.2.2013 v aule Přírodovědecké fakulty UP (17. listopadu 12, Olomouc), akce je zdarma, ale zájemci se musí registrovat.

Při sestavení mapy (nebo atlasu) spolu nezbytně spolupracují obvykle tři instituce, někdy pouze tři pracovníci: odborník daného tématu, tematický kartograf a technický pracovník pro výrobu mapy. Pořadí není náhodné. Odpovídá důležitosti a odpovědnosti za obsahové, geovizualizační a technologické zpracování mapy.

Připravované pracovní setkání kartografů v Olomouci se bude věnovat představám, požadavkům a spolupráci prvních dvou specializací, tj. fází tvorby mapy, která předchází vlastní výrobě map.

Tématem 7. Kartogafického Dne Olomouc (KDO) je Kartografie a zdravotnictví. Na konferenci se svými příspěvky vystoupí:

  • MUDr. Michael Vít, Ph.D. (Státní zdravotní ústav): Územní aspekty zdravotnických dat v České republice
  • Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (MU Brno): Mezinárodní zdroje dat a mapy se zdravotní tématikou: jejich srovnání a potenciál
  • Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D., doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (MU Brno): Uživatelské aspekty kartografické vizualizace zdravotních dat
  • Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Mgr. Alžběta Brychtová, RNDr. Alena Vondráková, doc. Mgr. et. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. (UP Olomouc): Atlas činnosti speciálně pedagogických center v ČR

Share
Share