GISportal
Jedeme i díky Vám

Ako GIS mení svet – 1000 GIS aplikácií

GIS sú silným nástrojom, ktorý nájde domov takmer v každej disciplíne na svete. Milióny rozhodnutí sú podporované pomocou GIS.

Pekný pohľad na GIS a jeho využitie v širokom spektre disciplín dáva nasledujúci sprievodca 1000 GIS aplikáciami (odkaz na stránku je dostupný tu). Je možné tu nájsť napr. rôzne prípadové štúdie, taktiež inšpiráciu  pre rôzne študentské/podnikateľské GIS projekty a pod. Jednotlivé aplikácie zároveň poskytujú obraz o neobmedzenom využití geopriestorových zručností.

Share
Share