GISportal
Jedeme i díky Vám

Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 (pozvánka)

Kartografická společnost Slovenské republiky zve na seminář Aktivity v kartografii. 

V tomto roku uplynulo 25 rokov od organizovania prvého seminára AKTIVITY V KARTOGRAFII. Cieľom seminára je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín.

TERMÍN: 24. október 2019

MIESTO KONANIA: Stavebná fakulta, Bratislava

TERMÍNY:

 • Prihlásenie abstraktov: 31.5.2019
 • Vyrozumenie o prijatí príspevkov: 15.6.2019
 • Zaslanie článkov do Kartografických listov: 30.4.2019
 • Prihlásenie účastníkov: 17.10.2019
 • Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 17.10.2019

Výška účastníckeho poplatku na seminár:

 • 30,- €/osoba – člen KS SR
 • 30,- €/osoba – autor príspevku (jeden z kolektívu autorov)
 • 40,- €/osoba – nečlen KS SR
 • 15,- €/osoba – študent 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 10,- €/osoba – čestní členovia KS SR, dôchodcovia

V účastníckom poplatku konferencie je zahrnuté:

 • náklady na organizovanie seminára,
 • občerstvenie počas rokovania,
 • vydanie tlačeného zborníka abstraktov.

V účastníckom poplatku nie je zahrnuté:

 • doprava,
 • ubytovanie
 • obed.

Ubytovanie: Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú individuálne.

Obed: Účastníci si môžu objednať obed (v cene cca 5 €) v rámci registrácie na seminár. Úhradu prosíme vykonať súčasne s vložným za seminár. 

Publikovanie príspevkov:

Autori sa môžu zúčastniť seminára formou abstraktu, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov alebo formou článku v recenzovanom časopise Kartografické listy.

Abstrakt príspevku v predpísanej šablóne prosíme poslať e-mailom najneskôr do 31. mája 2019 na adresu: monika.kopecka@savba.sk.

Články (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy. Pokyny na spracovanie článkov sú uvedené na adrese: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/. Články je potrebné zaslať v predpísanej šablóne a termíne najneskôr do 30.4.2019 na adresu: kartografickelisty@gmail.com.

Share
Share