GISportal
Jedeme i díky Vám

Aktualizace leteckých snímků na Národním geoportálu INSPIRE

Barevná ortofotomapa zobrazovaná na Národním geoportálu INSPIRE a Kontaminovaných místech byla na třetině území ČR aktualizována nejnovějšími daty pořízenými v roce 2010. Aktualizované snímky pokrývají Zlínsko, Karlovarsko, Ústecko, Liberecko, Prahu a část středních Čech. Aktualizace se týká i mapové služby geoportálu s názvem cenia_rt_ortofotomapa_aktualni, která zobrazuje stejná data jako výše uvedené mapové aplikace.

via: www.cenia.cz

Share
Share