GISportal
Jedeme i díky Vám

Aktualizovaný datový web města Brna se zaměří více na otevřená a senzorová data (TZ)

Koncem listopadu 2018 byl spuštěn komplexní datový web na adrese data.brno.cz. Od té doby ho navštívilo téměř 100 tisíc uživatelů, kteří na něm hledali aplikace, články, analýzy a samotná data. Od 16. 12. 2020 bude na stejné adrese data.brno.cz fungovat nová verze datového webu. Hlavní motivací pro změnu technologie datawebu bylo zvýšení kvality otevřených dat a možnosti jejich sdílení. Samotný web nemění svou strukturu, ale rozvíjí svoji náplň, která se v průběhu času velmi osvědčila.

Cílem je výrazně více se orientovat na automatizovaná kvalitní otevřená data, která se mohou stát základem dalších aplikací nebo projektů. Data nebudou jen ke stažení, ale bude možné se ně přímo napojit. Příkladem může být datový set poskytovaný z turistického webu gotobrno.cz, jež obsahuje seznam konajících se akcí. Ten pak může využívat jakákoliv aplikace, která chce tento kalendář akcí používat. Dalším lákadlem jsou pak senzorová data obecně, které budou v čase přibývat. První významnou vlaštovkou bude datová sada od nejpoužívanější navigace WAZE s aktuálními daty o dopravní situaci v Brně.

Další senzorová data budou v čase přibývat, a právě to byl jeden z důvodu, proč bude nový dataweb postaven na technologii ArcGIS HUB, jež je na zpracování senzorových dat připravena, přičemž její licenci má Magistrát města Brna zakoupenou. Dalším důvodem pro přechod na tuto platformu byla nezávislost na dodavatelích a kontrola nad celým obsahem webu. Nové řešení je ušito na míru zejména prostorovým datům (GIS data), záměrem je tak otevřít i kvalitní prostorová data, které město Brno má.

Kromě Brna využívá v současnosti ArcGIS HUB pro publikaci open dat ještě Agentura ochrany přírody a krajiny. V zahraničí je užívání ArcGIS HUBu mnohem více rozšířené, využívají jej například města jako SydneyWashington D.C. nebo Pařížská metropolitní oblast. Více podrobností o přechodu na ArcGIS HUB se dočtete v jiném článku.

Na (staro)novém portále data.brno.cz stále najdete aktualizované dlouhodobé statistiky města, sociologické průzkumy, články o zajímavých datech a statistikách, Zprávu o stavu města nebo aplikaci Brno Urban Grid, která je nyní aktualizovaná na celé území Jihomoravského kraje. Velká poptávka je i po aktuálních datech epidemie COVID-19, jejichž vizualizaci i strukturu ve spolupráci s ÚZIS neustále vylepšujeme.

Pozitivním trendem v publikaci dat je úzká vnitřní spolupráce mezi partnery, kdy datové sady pro web data.brno.cz poskytují např. Kancelář architekta města Brna, Kordis JMK, Technické sítě Brno, TIC Brno nebo SAKO Brno.

Předpokládáme, že poptávka po datech obecně v budoucnu poroste, neboť data jsou stále cennější „surovinou“. Nový dataweb tak bude dobrým nástrojem pro uspokojení této poptávky. Kdokoli také může navrhnout novou datovou sadu nebo statistiku, kterou by rád na datawebu viděl. Právě názory uživatelů, zkušenosti ze spolupracujících měst a sledování trendů pomáhají data.brno.cz dále rozvíjet a přizpůsobovat novým výzvám a okolnostem.

Share
Share