GISportal
Jedeme i díky Vám

Aktuální vymezení rezidenční suburbanizace v Česku

Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoře (URRlab) z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zveřejňuje novou, volně dostupnou verzi vymezení zón rezidenční suburbanizace v Česku. Co přesně suburbanizace je? Jedná se o jeden z procesů, které v posledních několika desetiletích nejvíce intenzivně ovlivňují charakter našich sídel. Zjednodušeně ji definujeme jako přesun obyvatelstva a jeho aktivit z center městských regionů do jejich zázemí, často až za administrativní hranici zdrojového města. Vazba mezi jádrem a suburbiem však zůstává silná, například kvůli dojížďce za zaměstnáním či službami. Suburbanizace může mít podobu komerční, pod kterou si představme typicky šíření skladovaných areálů kolem významných komunikací, nejčastějším jevem je ovšem právě suburbanizace rezidenční. V obcích v zázemí měst probíhá intenzivní výstavba zejména rodinných domů, někdy dokonce i celých satelitních městeček. Přísun nových obyvatel znamená proměnu sociálního i fyzického prostředí, které se z venkovského proměňuje na více městské, a ruku v ruce se tím se rozšiřují funkční regiony měst a nároky na jejich infrastrukturu.

Sledování vývoje procesu rezidenční suburbanizace je tedy důležité nejen pro pochopení současných trendů v bydlení a znalost atraktivity konkrétního území, ale také pro územní a strategické plánování v širším kontextu. URRlab se suburbánní tématikou zabývá dlouhodobě, nejnovější aktualizace vymezení zón podle vlastní certifikované metodiky byla provedena v rámci projektu Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza podpořeném Technologickou agenturou České republiky. Jako hlavní datový zdroj posloužila migrační data a údaje o bytové výstavbě v obcích mezi lety 2009 a 2016. Vymezené zóny a z nich vycházející přidružené typologie obcí (pouze pro Středočeský kraj) jsou ve formě shapefilů volně ke stažení a užívání na webových stránkách projektu. Tamtéž je k dispozici i kompletní aktualizovaná Metodika sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice. Dostupná je také tematická mapa s analytickým textem interpretujícím výsledky vymezení, kterou naleznete na specializovaném mapovém serveru URRlabu atlasobyvatelstva.cz.

Adam Klsák, URRlab
PřF UK                                                                                                                                                 

Share
Share