GISportal
Jedeme i díky Vám

Aplikace dálkového průzkumu země ve výzkumu životního prostředí (pozvánka)

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, CENIA (česká informační agentura životního prostředí), Ministerstvo dopravy České republiky a ENKI o.p.s. pořádají odborný seminář na téma Aplikace DPZ ve výzkumu životního prostředí. Seminář se koná 10. a 11. února na půdě PřF UK (Albertov 6).

Seminář představí aplikace moderních metod dálkového průzkumu Země (DPZ) ve výzkumu a ochraně životního prostředí. Cílem semináře je jak v teoretické, tak i praktické rovině prezentovat možnosti využití DPZ v mnoha sférách životního prostředí a diskutovat možnosti zapojení technologií DPZ do praxe.

První den semináře budou prezentována vybraná témata aplikací DPZ, jako např. využití DPZ v monitoringu lesní a volné krajiny, DPZ v hodnocení kvality vody či energetické bilance povrchu. Dalším tématem bude představení významných programů rozvoje technologií a aplikací DPZ: Copernicus a GEO/GEOSS. Jednotlivé tematické bloky se budou skládat jak z přednášek, tak i praktické ukázky zpracování dat.

Druhý den semináře bude věnován zdrojům a zpracování dat DPZ se zaměřením na volně dostupná data a SW technologie. Představena bude široká škála dat a v praktických ukázkách jejich aplikační možnosti.

Seminář je primárně určen pro pracovníky institucí ochrany přírody a krajiny, zaměstnance státní správy v oblasti ŽP a lidem z akademické a privátní sféry. Na semináři budou účastníkům k dispozici počítače.

Vstup na seminář a občerstvení pro účastníky zdarma. Kvůli omezeným kapacitám nutná registrace do 5.2.2015 na adrese stych@natur.cuni.cz. Registrace možná i na jeden den semináře. Program semináře a bližší informace naleznete v přiloženém programu.

Share
Share