GISportal
Jedeme i díky Vám

Aplikace pro modelování dostupnosti v Jihomoravském kraji (TZ)

Nejen naše planeta, ale i region mají omezené zdroje, což nevyhnutelně vede k potřebě intenzivního využívání veřejné hromadné dopravy jako alternativy k osobní automobilové přepravě. V Brně a okolí byl proto zaveden Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK), který poskytuje levnou, rychlou, spolehlivou a ekologickou možnost přepravy pro 1,2 milionů lidí. Má 161 zón, víc jak 300 linek a denně se na něj spoléhají statisíce lidí. 

Dopravní plánovači čelí nelehké výzvě zajistit bezproblémový a efektivní chod celého systému. Při tomto nikdy nekončícím úkolu bude velkým pomocníkem nová vizualizace časové dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou v IDS JMK. Tuto vizualizaci modeluje nová aplikace, jež vznikla ve spolupráci Magistrátu města Brna a společnosti Kordis JMK, a.s.  Jako první v České republice tímto způsobem využíváme data z jízdních řádů a získáváme tak unikátní pohled na chování a vlastnosti systému veřejné hromadné dopravy v Brně a celém kraji. 

Aplikace je primárně určena dopravním plánovačům. Ti mohou snadno a rychle zjistit, jak jsou na tom jednotlivé části města nebo kraje z hlediska dostupnosti ve srovnání s jinými, nebo dokážou odhalit oblasti s horší dostupností. Tyto poznatky pak budou moci být zužitkovány při plánování veřejné dopravy a zajištění lepší dostupnosti pro obyvatele města i kraje. Aplikace je ale přístupná také pro širokou veřejnost na data.brno.cz a může být například využita pro výběr lokalit při hledání nového bydlení tak, aby bylo možné dostat se do práce či školy v požadovaném časovém intervalu. Aplikace může posloužit také široké paletě soukromých firem, pro které je důležité znát dopravní kontext vybrané lokality a srovnat si konektivitu různých částí města nebo kraje. 

Jak aplikace funguje?

Aplikace modeluje časovou dostupnost vždy nad aktuálním jízdním řádem a nad aktuálními daty o silniční síti v Jihomoravském kraji. Kromě samotného trvání cesty v prostředcích veřejné dopravy, aplikace počítá třeba také se zdrženími při přestupech nebo s časem stráveným při čekání na spoj. Detailní popis parametrů, které vstupují do výpočtu modelu, jsou následující:

 • pěší chůze na zastávku a ze zastávky nebo při přestupech v rychlosti 5 km/h (83m/min),
 • čas čekání na spoj,
 • časová penalizace 30 s při nástupu a výstupu ze spoje,
 • časová penalizace 30 s při přestupu; v případě, že je časový rozdíl mezi dvěma na sebe navazujícími spoji na stejné zastávce menší jak 30 sekund, model jej vyhodnotí jako nedostatečný pro přestup a je vybrán další nejbližší spoj;
 • pěší chůze je vyloučena pro dálnice a hlavní silnice, zejm. mezinárodně významné silnice – evropské tahy E,
 • samotná délka jízdy v prostředcích hromadné dopravy,
 • maximální vypočitatelný dojezd jsou 3 hodiny (nebo-li 9x20minut)
 • dostupnost je modelována pouze v rámci hranic Jihomoravského kraje.

 
 
Jak aplikaci používat?
 • V aplikaci v okně na pravé straně zvolíte počet časových pásem (1-9). Na mobilních zařízeních se tato možnost objeví po otevření příslušného widgetu. 
 • Následně pro daná pásma zvolíte časové intervaly (5, 10, 15 … 60 minut). 
 • Vyberete datum a čas (konkrétní den, nebo obecně – např. středa). 
 • Vyberete místo, pro které se má časová dostupnost spočítat (zadáte adresu nebo kliknete do mapy). 
 • Zvolíte, zda chcete vypočítat hodnotu „z“ nebo „do“ daného místa. 
 • Pokud vám nevyhovuje podkladová mapa, je možné si ji změnit v ikoně „Podkladové mapy“ v pravém horním rohu aplikace.
 • Výsledkem je plošná „teplotní mapa“, která vizualizuje časovou dostupnost konkrétního místa hromadnou dopravou.

Město Brno si od aplikace slibuje jak efektivnější plánování veřejné dopravy, tak zajištění přehledu o aktuální dopravní dostupnosti hromadnou dopravou ve městě i v širším regionu. Kromě toho může pomoci v řadě dalších životních situací, a proto jsme se rozhodli ji zpřístupnit široké veřejnosti a soukromé sféře k dalšímu užití.

Share
Share