GISportal
Jedeme i díky Vám

ArcČR 4.0 je ke stažení!

Společnost ARCDATA PRAHA zveřejnila novou verzi jejich datové sady ArcČR® 4.0. Stáhnout si ji může kdokoliv zdarma. Digitální vektorová databáze obsahuje data administrativního členění České republiky propojená s vybranými statistickými údaji z Českého statistického úřadu. Zdrojem dat jsou data z RÚIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí) exportovaná k 1. 2. 2021.Data jsou k dispozici ve formě balíčku projektu ArcGIS Pro (*.ppkx) s několika ukázkovými mapami.
 
Balíček je tedy defaultně v souborech pro software Esri, ale ani uživatelé QGIS si nemusí zoufat. Stačí soubor ppkx otevřít pomocí jakékoliv ZIP aplikace a ve složce p20 najdete geodatabázi, kterou již QGIS dokáže přečíst. 
Mimo klasické informace o administrativním členění je nová verze ArcČR obohacena o data o dlouhodobých uchazečích o zaměstnání, naději na dožití, turismu (počty zahraničních turistů) či podíly ploch obcí (podíly vinic, chmelnic, ovocných sadů a zastavěných ploch na výměře obcí). Data jsou poskytována v licenci Creative Commons CC-BY 4.0 (uveďte původ) a ARCDATA PRAHA doporučuje jejich původ označit větou Data ArcČR © ČÚZK, ČSÚ, ARCDATA PRAHA 2021. 
Share
Share