GISportal
Jedeme i díky Vám

ArcČR® 500 ve verzi 3.0 pro každého

Jednou z věcí, na kterou jste mohli narazit v ve své tašce na 21. konference GIS Esri v ČR bylo CD s datovou sadou ArcČR® 500. Pro ty z vás, kteří se konference nezúčastnili je určitě dobrou zprávou, že tato datová sada je v současnosti díky společnosti ARCDATA PRAHA zdarma ke stažení pro každého zájemce. V databázi byla aktualizována prostorová i popisná složka dat a přidány byly vybrané socioekonomické údaje. Digitální vektorová geografická databáze České republiky ArcČR® 500 je vytvořena v měřítku 1 : 500 000. Data vznikla ve spolupráci ARCDATA PRAHA, Zeměměřického úřadu a Českého statistického úřadu a jsou distribuována zdarma. Více informací naleznete na samostatné stránce.

via arcdata.cz

Share
Share