GISportal
Jedeme i díky Vám

Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu

Geografický ústav Masarykovy univerzity v Brně ve spojení s odborem zdraví Magistrátu města Brna a brněnskými vozíčkáři vytvořil a vydal Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu. Atlas je česko–anglický, o rozsahu 88 stran, z nichž 36 jsou mapové listy v měřítku 1 : 2 500 a jedná se o 1. vydání.

Atlas přináší ucelené informace o přístupnosti státních institucí, kulturních památek, muzeí, galerií, bankomatů, finančních ústavů, hotelů, lékáren, restaurací, kaváren, nákupních pasáží a zastávek MHD v centru města Brna. Každý jednotlivý objekt je, kromě symbolického znázornění v mapě, podrobně charakterizován slovním popisem (např. v jaké výšce se nachází zvonek či videotelefon u vstupu do budovy, ve kterém poschodí je WC pro invalidy a jaké má rozměry, kde je výtah, jaké má rozměry a nosnost, jaká je kvalita a sklon přístupové cesty k objektu).
Atlas byl vydán nákladem 4000 kusů, které jsou zdarma distribuovány nejen brněnským vozíčkářům. Digitální verzi lze stáhnout zdarma.

Ukázka mapového listu atlasu

Atlas vychází z diplomové práce (Mapa přístupnosti města Brna pro vozíčkáře – teoretická východiska a vlastní řešení) Jany Otrusínové, v současné době studentky doktorského studia Kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země na Masarykově Univerzitě v Brně.

Problematice dostupnosti jednotlivých míst pro osoby se sníženou pohyblivostí se celosvětově věnuje například projekt WheelMap.org, postavený na platformě OpenStreetMap. Další ukázkou může být Mapa bezbariérových tras města Litoměřice či mapa bezbariérových přístupů Banské Bystrice.

Ukázka WheelMap.org

 

Share
Share