GISportal
Jedeme i díky Vám

Atlas veřejné správy (TZ)

Atlas veřejné správy je novým projektem Ministerstva vnitra ČR. Cílem webového portálu je zpřístupnění dat o veřejné správě pomocí map široké skupině uživatelů. Veřejná správa každý rok zveřejňuje velké množství zajímavých dat o české veřejné správě. Ta jsou však často publikována na různých místech, v různých formátech a v různých obdobích roku. Mapový portál některá tato data prezentuje formou mapových aplikací a dává jim prostorový kontext. Použitá data se týkají veřejné správy na území Česka, jejího prostorového rozložení a její kvalitativní i kvantitativní charakteristiky. Mezi zobrazované jevy patří rozmístění úřadů v území, demografie, data o počtu vydaných dokladů, výše finančního příspěvku na přenesenou působnost, současné kompletní administrativní členění a další.

Share
Share