GISportal
Jedeme i díky Vám

Bezbariérové mesto v digitálnych mapách (TZ)

Banská Bystrica ako prvé mesto na Slovensku sprístupnila v týchto dňoch na internete digitálnu mapu bezbariérových prístupov. Mesto tým chce pomôcť predovšetkým občanom so zdravotným postihnutím lepšie zvládať pohyb na území mesta.

Digitálnu mapu bezbariérových prístupov pripravil Útvar hlavného architekta mesta v spolupráci s neziskovou organizáciou Via Orbis. Mapa je prístupná verejnosti priamo z oficiálnej webovej stránky mesta a to jednoduchou formou prostredníctvom geografického informačného systému GISPLAN. Zámerom mesta nie je iba informovanie občanov o tom, kde sa jednotlivé bezbariérové prístupy nachádzajú, ale týmto krokom chce mesto hlavne prispieť k vytváraniu lepších podmienok pre ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu.

Mapu je možné nájsť na internetovej stránke mesta (www.banskabystrica.sk), v už spomínanom systéme GISPLAN v samostatnej tematickej kategórii „Bezbariérové prístupy“. V súčasnosti je sprístupnená prvá, tzv. mapová vrstva „Vstupy do budov“, ktorá graficky vyznačuje vstupy do dôležitých objektov verejnej správy, zdravotníckych a školských zariadení, či obchodných domov. Farebné rozlíšenie jednotlivých vstupov navyše umožňuje rýchlo získať informáciu o úrovni ich bezbariérovosti. Popisné informácie, ktoré je možné zobraziť kliknutím na jednotlivé graficky zobrazené vstupy, navyše poskytujú detailný popis a ohodnotenie obtiažnosti vstupu do jednotlivých budov. Pre lepšiu orientáciu v meste boli zároveň v systéme GISPLAN doplnené orientačné čísla budov a pribudla aj možnosť vyhľadávania konkrétnej adresy zadaním názvu ulice a orientačného alebo súpisného čísla.

Autorom údajov je nezisková organizácia Via Orbis, ktorá pomáha občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Do digitálnej podoby tieto podklady spracoval Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica v spolupráci so spoločnosťou Gista. Podľa vyjadrenia Ľubomíra Kelemana, riaditeľa Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica, by forma verejnej prezentácie mala pomôcť  identifikovať, kde všade takéto bezbariérové prístupy ešte v meste chýbajú a kde je potrebné ich postupne dobudovať.

Okrem bezbariérových vstupov do budov v dohľadnej dobe pribudnú v mape aj bezbariérové trasy. Tie by mali presne určiť a zhodnotiť stav vytypovaných chodníkov a prechodov pre chodcov. Pri pohľade do mapy bude možné určiť, akou trasou sa občan ZŤP najjednoduchšie dostane do požadovanej budovy v rámci mesta. V poslednej fáze by mala ešte pribudnúť aj vrstva zobrazujúca sakrálne pamiatky s hodnotením ich bezbariérovosti. Vedenie mesta Banská Bystrica  pritom očakáva, že do tvorby ďalších digitálnych mapových podkladov sa aktívne zapoja aj samotní občania prostredníctvom svojich pripomienok a podnetov. Tie môžu priebežne zasielať e-mailom na adresu gis@uhabb.sk

GISPLAN je softvérový nástroj určený na optimalizáciu procesov v rámci samosprávy, znižovania jej nákladov, zvyšovania transparentnosti a poskytovania informácií verejnosti. Mesto Banská Bystrica ho aktívne využíva od mája 2011, pričom geografické informačné systémy ako také mesto využíva už od roku 2007.

Priamy odkaz na GISPLAN: http://mapa-banska-bystrica.gisplan.sk/

Viac informácií:

Mgr. Matej Fekiač // Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica// fekiac@uhabb.sk // 048/4330 876// 0905 189 241


Share
Share