GISportal
Jedeme i díky Vám

Blom posiluje vedení společnosti (TZ)

Společnost Blom jmenovala nové manažery a přijala tak důležité rozhodnutí restrukturalizovat podnikání k posílení pozice firmy a zvýšení profitu. Tato reorganizace zajistí větší konkurenceschopnost na mezinárodních i místních trzích. Do vedení společnosti jmenoval Blom tři místopředsedy zodpovědné za hlavní činnosti skupiny.

Inovace a speciální projekty – Giovanni Banchini povýšil na vedoucího inovací v rámci skupiny Blom. Giovanni Banchini má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti letecké fotogrammetrie, dálkového průzkumu a geoinformací a pro společnost Blom pracuje od roku 1988.

Prodej a marketing – Jan Skybak nyní vede obchodní a marketingovou strategii skupiny. Součástí společnosti Blom se stal v roce 2010 jako generální ředitel společnosti Blom ve Španělsku. Jan Skybak má více než třicetileté zkušenosti na poli mezinárodního obchodu, marketingu a managementu, což mu do jeho nové role přináší bohaté znalosti.

Provoz – Dave Fox převzal roli koordinátora provozu a má na starosti řízení rozsáhlých zdrojů, které má Blom k dispozici. Dave Fox vstoupil do společnosti Blom v roce 2010 v Anglii na pozici generálního ředitele, před tím pracoval více než 19 let pro společnost Infoterra a má bohaté znalosti z oblasti prodeje geodat.

Dirk Blaauw (výkonný ředitel) a Lars Bakklund (finanční ředitel) nadále pokračují na svých pozicích.

Výkonný ředitel Dirk Blaauw k tomu říká: „Je to velmi vzrušující doba pro Blom. Posílení výkonného týmu, který je strategicky vzat přímo z organizace, zajistí, že implementace v rámci prodeje a provozu jsou založeny na důkladných znalostech našeho podnikání a našich schopností.“

Nová organizace

Na lokální úrovni Blom restrukturalizoval mnoho svých rozdrobených kanceláří na pět hlavních provozních oblastí: Blom Skandinávie, Blom střední Evropa, Blom Iberia a Latinská Amerika, Blom východní Evropa a Blom jižní Evropa. Všechny regionální provozní oblasti budou odrážet hlavních činností skupiny. Blom stanovil pět klíčových segmentů trhu ve kterých přizpůsobí a posílí nabídku svých produktů. Klíčové segmenty trhu jsou: obrana a bezpečnost, zdroje a životní prostředí, státní a veřejná správa, infrastruktura a web a mobilní řešení. Cílem je učinit širokou škálu služeb společnosti dostupnější a umožnit rychlou dodávku inovativních řešení v těchto cílových odvětvích za konkurenceschopné ceny. Blom bude moci pokračovat v rozšiřování svých produktů a služeb, a zároveň se dále orientovat na potřeby svých zákazníků a budoucího vývoje.

Společnost Blom má velmi široké portfolio produktů. „Z interního hlediska nám nová organizace umožní být efektivnější, pomůže snížit náklady a rychleji reagovat na potřeby našich zákazníků a vývoje trhu“, říká Jan Skybak. „Navenek bude tato nová organizace, doufáme, lépe odrážet naše prvotřídní schopnosti a pozici globálního poskytovatel e geodetických řešení.“

Share
Share