GISportal
Jedeme i díky Vám

BLOM3D™ – Největší databáze 3D modelů měst na světě (TZ)BLOM LAUNCHES BLOM3D™ – THE LARGEST CATALOG OF 3D CITY MODELS IN THE WORLD

Norsko, úterý, 31. května 2011

BLOM uvádí BLOM3D™ – Největší databázi 3D modelů měst na světě

Blom, největší poskytovatel geoprostorových služeb v Evropě, uvádí na trh Blom3D™. S více než 340 městy po celém světě a pokrytím více než 12 000 km2 jde o největší databázi 3D modelů měst na světě.

Blom3D™ modely jsou vytvořeny z rozsáhlé sbírky aktuálních svislých a šikmých snímků ve vysokém rozlišení, vyrobených společností Blom. Každý model je vytvořen ve čtyřech různých úrovních detailu, od základní struktury budov, až po plně fotorealistické modely s texturami. Každý dům zapsán do archivu Blom3D™ je jedinečným subjektem, který umožňuje upravovat a integrovat databáze a události do dat.

 

3D model Amsterodamu

Všechny modely Blom3D™ jsou k dispozici ve standardních formátech a mohou být přístupné také prostřednictvím on-line platformy BlomURBEX 3D™, geoserver společnosti Blom.

Tvorba kvalitních 3D modelů je pro Blom přirozeným vývojem. Přidání Blom3D™ do nabídky výrobku, přidává Blom svým klientům další prostorovou dimenzi. Způsoby využití 3D jsou nekonečné, ale v současné době se využívají v oblasti bezpečnosti, her, územního plánování, havarijního plánování a vizualizací.

„Jsme velmi nadšeni uvedením naší nové produktové řady na trh. Blom3D™ umožňuje našim uživatelům vytvořit celou řadu velmi kvalitních 3D aplikací v tak různorodých oblastech jako plánování, turistických průvodcích nebo hrách“, řekl Juan Mieza, produktový manažer společnosti Blom. „Náš masivní archiv modelů se neustále rozšiřuje a plánujeme umožnit našim klientům převrat ve způsobu, jakým pro ně prostorová data pracují.“

 

3D model Ghentu

Pro více informací o Blom3D™ a BlomURBEX 3D™ můžete navštívit stránky firmy, kde si také můžete požádat o trial verze databáze.

Blom, the largest provider of geospatial services in Europe, has launched Blom3D™.  This is the largest catalog of 3D city models in the world with more than 340 cities worldwide, covering more than 12,000 km2.

Blom3D™ models are created from an extensive collection of up-to-date, high resolution vertical and oblique images produced by Blom. Each model is created in four different levels of detail, from basic building blocks to fully photorealistic textured models, adding a powerful element of visual impact. Every building included in the Blom3D™ archive is a unique entity, allowing the ability to edit and integrate databases and events to the data.

All of the Blom3D™ models are available in standard industry formats and can also be accessed online via Blom’s geoserver platform BlomURBEX 3D™.

3D model Ghentu

The creation of quality 3D models has been a natural progression for Blom. The addition of Blom3D™ to their product suite adds yet another spatial dimension for their clients.  Applications for 3D are endless, but are currently used in security, gaming, urban planning, emergency planning and visualisation.

“We are very excited about the release of our new product line. Blom3D™ allows our users to create a wide range of high value 3D applications in fields as diverse as planning, tourism guides or gaming”, said Juan Mieza, product manager in Blom. “Our massive archive of models is continuously increasing and we plan to enable our clients to revolutionise the way that spatial data works for them.”

For more information about Blom3D™ and BlomURBEX 3D™ visit www.blomasa.com or contact BISproducts@blomasa.com to ask for a free demonstration and trial.

Share
Share