GISportal
Jedeme i díky Vám

Budoucnost Smíchova ve virtuální realitě (TZ)

Unikátní možnost projít si zatím neexistující část Smíchova nabídne od 21. listopadu pražské Centrum architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Emauzského kláštera. Budoucí podobu nové čtvrti Smíchov City si návštěvníci prohlédnou díky virtuální realitě. Součástí výstavy „Smíchov: Od nádraží k nové čtvrti“ je i podrobný model projektu v měřítku 1:500. Návštěvníci uvidí rozložení ulic, domů a parků a dozví se více o řešení dopravní situace.

„Projekt Smíchov City je pro Prahu klíčový. Hledáme skrze něj recept, jak ze stovek hektarů dnes nevyužívaných ploch udělat fungující městské čtvrti. Zároveň je to unikátní příklad plodné spolupráce mezi městem, občany a developerem,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

1 Celkovy pohled predPřed

1 Celkovy pohled po

Po

Smíchov byl založen jako průmyslová čtvrť na periferii, dnes však leží v centrální části města a velkou část jeho území čeká nové využití. Po rozsáhlé přestavbě původních Ringhofferových závodů na nákupní centrum přichází na řadu také bývalé nákladové nádraží. Pozemek o dvaceti hektarech je dnes nevyužitý, pro jeho strategické umístění mezi dvěma stanicemi metra a několika tramvajovými linkami je však vhodným místem ke vzniku nové městské čtvrti. Ta by měla nabídnout byty pro 3300 obyvatel, stejně jako 9000 nových pracovních míst, a to nejen v kancelářských budovách, ale i v obchodech či restauracích v přízemí budov. Na projektu pracuje od roku 2004 developerská společnost Sekyra Group.

„Na výstavě chceme lidem ukázat, jaké dopady bude mít proměna Smíchova v novou čtvrť. Do projektu jsou od počátku zapojeni místní občané, ale máme za to, že proměna Smíchova je důležitá nejen pro sousední čtvrti, nýbrž pro celé město,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Zdroj: FB IPR Praha
Zdroj: FB IPR Praha

Participace občanů na projektu stále probíhá a už nyní má své výsledky: „Z diskuze s obyvateli Smíchova vyplynulo, že by občané v nové čtvrti uvítali podélný park místo chystaného bulváru, a tuto změnu jsme do projektu zapracovali. Parkem se díky virtuální realitě na výstavě v CAMPu mohou obyvatelé projít již nyní,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel společností Sekyra Group.

Výstava představí jak historický kontext, do kterého nová zástavba vstupuje, tak konkrétní podobu budoucí čtvrti. Návštěvníci se tak mohou seznámit s urbanistickým a architektonickým návrhem čtvrti, ale i s řešením dopravy či škol a parků. Součástí expozice jsou fyzické modely nové čtvrti i jejího okolí. Díky nejnovějším technologiím budou mít návštěvníci možnost navštívit Smíchov City také skrze procházku s brýlemi ve virtuální realitě. V rámci výstavy bude realizován bohatý doprovodný program včetně pravidelných komentovaných prohlídek.

Zdroj: FB IPR Praha
Zdroj: FB IPR Praha

„Za hlavní úspěch považuji zapracování výsledků participace do projektu a vyhlášení mezinárodní soutěže na jižní území. Je před námi ještě hodně práce, ale dosavadní spolupráce ukázala, že transparentní diskuze s developery má smysl a je přínosem pro celé město,“ říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Podobně projekt hodnotí i starosta MČ Praha 5 Pavel Richter (TOP 09): “Projekt Smíchov City je významný nejen svým rozsahem, ale zejména kvůli propojení investora s hlavním městem, městskou částí a veřejností, což se u tato velkého projektu děje poprvé. Musím uznat, že investor skutečně bere na vědomí podněty občanů a uzpůsobuje jim projekt, díky němuž zde vyroste kromě bytů a kanceláří i velmi dobrá občanská vybavenost.”

Výstava Smíchov City: od nádraží k nové čtvrti je v CAMPu k vidění do začátku ledna. Otevřeno je denně kromě pondělka od 9 do 21 hodin, vstup je zdarma. Více na praha.camp a smichovcity.praha5.cz.

Projekt Smíchov City v kostce:

 • cca 20 hektarů moderní městské čtvrti, pro cca 3300 nových obyvatel
 • administrativní budovy a občanská vybavenost s cca 9000 novými pracovními místy
 • 40 % rozlohy území představují zastavěné plochy
 • 60% území je vyhrazeno pro veřejné prostory a zeleň veřejnou (parky, ulice) a soukromou (vnitrobloky)
 • nový pěší bulvár propojují náměstí Na Knížecí a dopravní terminál nádraží Smíchov
 • dva nové parky a veřejná hřiště
 • nová moderní škola pro 500 žáků s hřištěm a běžeckým oválem (200 m)
 • klidná čtvrť propojující léta přetnuté části Smíchova plotem a železničními kolejemi
 • čtvrť je koncipována jako tzv. město krátkých vzdáleností (agenda Smart Cities), kdy je vše v docházkové vzdálenosti či v komfortním dosahu MHD
 • nové cyklonapojení od Železničního mostu k Radlické ulici a klidná cyklostezka v rámci nového bulváru
 • modernizace přiléhajících tramvajových tratí a nová autobusová zastávka uvnitř čtvrti
 • nový dopravní terminál v úrovni Smíchovského nádraží a ulice Dobříšské
Share
Share