GISportal
Jedeme i díky Vám

CAGI, GeoInfoStrategie a co nás vlastně v čeká?

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) se aktivně zapojila do projektu zpracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie). Veškeré podrobnoti projektu najdete na na www.geoinfostrategie.gov.cz.

CAGI využila své možnosti,  a na základě hlasování svého předsednictva, delegovala do týmu konzultantů GeoInfoStrategie dva své zástupce-konzultanty. Jsou jimi Karel Janečka a Josef Havaš.

Cílem konzultantů je formulovat náměty na GeoInfoStrategii ČR z pohledu profesní a podnikatelské sféry.

Na základě prvních vstupů byly prvotní návrhy již zaslány na Ministerstvo vnitra ČR paní RNDr. Evě Kubátové (koordinátorka projektu GeoInfoStrategie). Vzhledem k tomu, že v řídícím a realizačním týmu GeoInfoStrategie jsou i naši významní členové delegováni jejich zaměstnavateli, dává to naší asociaci zajímavou možnost jak aktivně přispět do tohoto projektu:

V řídícím výboru pracuje :

  • Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ČÚZK),

V realizačním týmu :

  • Doc. Dr. Ing. Jiří Horák  (VŠB –TUO)
  • Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ČÚZK)
  • Mgr. Jiří Čtyroký, (URHMP)
  • Doc. Ing. Václav Čada, CSc. (ZČU)

V následujících dnech bychom na toto téma rádi otevřeli diskusní forum, abychom případně rozšíříli nebo upřesnili okruh témat, které jsou z pohledu členů CAGI důležité pro GeoInfoStrategii ČR.

V případě zájmu posílejte náměty a připomínky k GeoInfoStrategii na adresu: geoinfostrategie@cagi.cz

V závěru nám rovněž dovolte pozvat Vás na dva semináře, které se konají v rámci GeoInfoStrategie a na kterých je možné uplatnit své požadavky na geoinformační strategii ČR:

  • Konkurenceschopnost, vzdělávání a legislativa v oblasti prostorových informací a služeb v České republice, Olomouc, 3. července 2013 (více informací o semináři na stránkách CAGI),
  • Plzeň, 4. září 2013 – více informací o semináři bude publikováno na stránkách CAGI v průběhu srpna 2013

Za konzultační tým

Karel Janečka a Josef Havaš

Share
Share