GISportal
Jedeme i díky Vám

CAGI zve na dvě přednášky a členskou schůzi

Česká asociace pro geoinformace pořádá 12. dubna 2017 na Lávce dvě odborné přednášky:

  • Lokalizační data versus ochrana soukromí (Ing. E. Pauknerová, CSc., ČÚZK)
  • Současné výzvy v oblasti autorskoprávní ochrany (RNDr. A. Vondráková, Ph.D., UP Olomouc)

Přednášky předchází výroční členské schůzi CAGI. Na přednášky je možné po předchozí registraci přijít i jako nečlen CAGI. Vstup je zdarma.

Share
Share