GISportal
Jedeme i díky Vám

CARTOCON 2014 (pozvánka)

V únoru 2014 se v Olomouci sejde na velké kartografické konferenci CartoCON2014 absolutní špička světové a domácí kartografie. Nad konferencí převzali záštitu Kartografická společnost ČR, Česká asociace  pro geoinformace, Česká geografická společnost a rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Odborné zaměření konference je velmi široké, přičemž jeho jádro tvoří témata čtyř komisí ICA (International Cartographic Association), které budou mít na konferenci své pracovní zasedání:

  • ICA Commission on Atlases
  • ICA Commission on Cognitive Visualisation
  • ICA Commission on Uses and User Issues
  • ICA Commission on Map and the Internet

Dále na konferenci proběhne zasedání ICA Working group on International Map Year. Organizátoři s potěšením oznamují, že konference se zúčastní i kompletní ICA Executive Committee. Již nyní víme, že do Olomouce přijedou současný a tři bývalí prezidenti ICA. Součástí konference bude i výstava starých map ve Vlastivědném muzeu Olomouc a bohatý společenský program.

Oslovujeme Vás s výzvou aktivní účasti na konferenci formou prezentace Vašeho kartografického a geoinformatického působení. Prosím, zaregistrujte se co nejdříve na stránkách konference www.cartocon2014.org s referátem prezentujícím Vaši odbornou aktivitu.

Domníváme se, že není možné promarnit tuto jedinečnou příležitost prezentovat českou kartografii v co nejlepším světle před světovou kartografickou elitou. Přispějte proto, prosím, i Vy svou aktivní účastí na konferenci CARTOCON 2014 ke zvýšení prestiže české kartografie.

Konference je konána v rámci projektu NeoCartoLink CZ.1.07/2.4.00/31.0010. Více informací o projektu je k dispozici na www.neocartolink.cz

Organizační tým konference CARTOCON 2014

 

Share
Share