GISportal
Jedeme i díky Vám

Cena rektora UPOL 2011

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje soutěž o Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů“ v roce 2011, vydanou tiskem nebo předloženou jako rukopis či umělecké dílo.

Cena rektora Univerzity Palackého se uděluje za práce v oboru

 •     biomedicínských věd
 •     zdravotnických věd
 •     matematiky
 •     fyziky
 •     chemie
 •     biologie
 •     věd o Zemi
 •     kinantropologie
 •     pedagogických věd
 •     jazykovědy a teorie překladu
 •     literatury (literární překlad)
 •     humanitních věd (dějiny umění, historie, filozofie, muzikologie atd.)
 •     sociálních věd (sociologie, politologie, psychologie atd.)
 •     za realizaci uměleckého díla
 •     ostatních věd.

Autor oceněné práce obdrží finanční odměnu ve výši 2000 Kč formou mimořádného stipendia z centrálních prostředků UP.

Dále byla vyhlášena  „Cena rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP“. Cena rektora se uděluje jednotlivcům za nejlepší sportovní výsledky, kterých dosáhli v akademickém roce 2010/2011.

Návrhy na ocenění mohou podávat všichni členové akademické obce UP v Olomouci. Ocenění obdrží finanční odměnu ve výši 2000 Kč formou mimořádného stipendia z centrálních prostředků UP.

Práce ucházející se o Cenu rektora UP se předkládají do 14. října 2011 na sekretariát prorektora prof. RNDr. Lubomíra Dvořáka

Share
Share