GISportal
Jedeme i díky Vám

Cena Stanislava Řeháka – o nejlepší studentskou vědeckou práci

V rámci projektu Geoinovace – Inovace výuky geografických studijních oborů probíhá soutěž studentských vědeckých prací, které kladou důraz na prostorový či geografický rozměr zkoumaného tématu, a to v jakémkoliv měřítku, kontextu a chápání prostorovosti. Pokud si myslíte, že vaše práce prezentuje zajímavé téma nebo je v něčem inovativní, je dobře zpracovaná a zajímá vás názor odborníků z jiné univerzity nebo ji chcete porovnat s pracemi jiných studentů – pak je to soutěž pro vás.

Soutěž je otevřena pro studenty různých oborů: přírodovědných, společenskovědních i humanitních. Zúčastnit se mohou studenti nebo nedávní absolventi všech vysokých škol na území ČR.

Termín pro závazné přihlášení a zaslání prací: 15. 7. 2011. Nejlepší práce budou finančně ohodnoceny a otištěny v konferenčním sborníku. Více informací naleznete na stránkách projektu Geoinovace.

Share
Share