GISportal
Jedeme i díky Vám

Cena za nejlepší mapu putuje do Olomouce

Kartografický časopis Journal of Maps udělil cenu Best Map Award za rok 2019 Jiřímu Pánkovi a Bohumilu Ptáčkovi, autorům článku Mapping citizens’ emotions: participatory planning support system in Olomouc, Czech Republic. Cena je udělována od roku 2008 a nejedná se o čistě ocenění nejlepší mapy, či akademického článku, ale spíše o kombinaci excelentních výsledků v obou oblastech.

Letošní cena byla udělena za mapu, která byla vytvořena za použití crowdsourcingového sběru dat pro tvorbu pocitové mapy Olomouce. Do sběru se zapojilo přes dva tisíce respondentů, kteří zaznamenali přes 25 tisíc bodů a téměř pět tisíc komentářů. Výsledky mimo jiné byly využity při přípravě Strategického plánu rozvoje města Olomouce.

Zajímavostí je, že stejnou cenu získali v roce 2015 také Vít Pászto a kol. z katedry geoinformatiky se svým článkem Using a fuzzy inference system to delimit rural and urban municipalities in the Czech republic in 2010, což tvoří z Univerzity Palackého jedinou instituci, která dokázala toto prestižní ocenění získat dvakrát. Cena s sebou nenese žádné finanční ocenění, jedná se o uznání akademickou komunitou a větší viditelnost publikačních výstupů.

Share
Share