GISportal
Jedeme i díky Vám

Česká geologická služba otvírá první datové sady (TZ)

Dne 22.11.2022 zaregistrovala ČGS svůj Metadatový katalog do Národního katalogu otevřených dat (NKOD) na Portálu veřejné správy. Prostřednictvím tohoto katalogu byly publikovány dvě otevřené datové sady: Důlní díla a Poddolovaná území. Data v rozsahu informací poskytovaných ve veřejných mapových aplikacích jsou každý týden pravidelně aktualizována a nyní je možné si je volně stáhnout ve formátu GeoJSON. Obě vypublikované sady patří mezi činnosti, které ČGS vykonává v rámci státní geologické služby podle geologického a stavebního zákona.Státní organizace mají povinnost zveřejnovat informace z celostátních registrů a inventarizací ve formě umožňující dálkový přístup a strojové čtení podle zákona č. 261/2021 Sb. (elektronizace postupů orgánů veřejné moci).

Tímto se ČGS zařadila mezi první poskytovatele otevřených dat v resortu MŽP. Další datové sady reprezentující zákonné agendy budou postupně otvírány v průběhu roku 2023 podle Publikačního plánu.

Share
Share