GISportal
Jedeme i díky Vám

Česká kartografická společnost vyhlašuje 23. ročník kartografické soutěže Mapa roku

Zúčastněte se tradičního kartografického klání a získejte pro své dílo ocenění Mapa roku 2020! Vítáme všechny autory a producenty kartografických produktů, a to těch tradičních i netradičních. Stejně jako v loňském roce proběhne výstava všech nominovaných a dalších vybraných produktů, která bude přístupná široké veřejnosti. Nejzajímavější díla pak poputují na Mezinárodní kartografickou výstavu, která se bude konat v prosinci ve Florencii v Itálii. UZÁVĚRKA ZASÍLÁNÍ PRODUKTŮ DO SOUTĚŽE JE 20. BŘEZNA 2021.

Důležité informace z pravidel soutěže (kompletní pravidla jsou na webu).

 1. Do soutěže může být přihlášeno kartografické dílo, které:
  – bylo vydáno na území ČR,
  – bylo vydáno v uplynulém kalendářním roce, kdy pro ročník vyhlašovaný v roce 2021 musí být dílo vydáno v kalendářním roce 2020,
  – neporušuje autorský zákon.
 2. Soutěž probíhá v následujících kategoriích:
  a. Atlasy, soubory a edice map
  V případě edice musí být přihlášeny minimálně dva produkty náležící do hodnocené edice, přičemž všechna díla přihlášená do daného ročníku soutěže musí být vydána v jednom roce (tj. minimálně dva produkty vydané v roce 2020 v rámci edice).
  b. Samostatná kartografická díla
  c. Kartografická díla pro školy a vzdělávání
  d. Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
  Do soutěže může být přihlášeno i dílo, které bylo vytvořeno dříve, a v roce 2019 bylo významně přepracováno.
  e. Studentské kartografické práce
  Studentské práce musí být přihlášeny přímo autorem nebo v případě přihlášení pracovištěm jejich vzniku se souhlasem autora*. Díla mohou být tištěná i elektronická, vždy však v provedení, pro které mají být určena – tištěné mapy jako tištěné produkty a digitální mapy jako funkční odkaz nebo aplikace.
  Studentské kvalifikační práce (s kartografickou tematikou nebo s kartografickým výstupem) se přihlašují včetně odkazu na plnou verzi práce a s kopií posudků. Samostatná kartografická díla (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod. vytvořené pro jiný účel než kvalifikační práce, např. semestrální práce nebo samostatná práce studentů) se přihlašují standardně bez posudků, v případě více autorů vždy se souhlasem všech autorů*.
 3. Navrhovatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky (tištěné nebo online) a jednoho fyzického výtisku od každého přihlášeného exponátu na kontaktní adresu soutěže. V případě digitálních kartografických děl je na místo fyzického výtisku podmínkou dodání funkčního URL nebo zajištěním přístupu Komise k hodnocenému dílu vhodným způsobem.
  Pokud je autorů díla více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů*. Každý člen Komise může navrhnout k hodnocení na společném zasedání další exponáty, vždy však se souhlasem vydavatele nebo autora* s přihlášením díla do soutěže a s předložením/zpřístupněním navrhovaného díla nejpozději při jednání Komise s hodnocením produktů.
Share
Share