GISportal
Jedeme i díky Vám

Česká kosmická kancelář oslavila 10. výročí

Česká kosmická kancelář (CSO) a její pracovníci si 19. listopadu připomněli desetileté výročí svého vzniku. Nezisková organizace, kterou v listopadu 2003 založil její ředitel Jan Kolář, se zasloužila o znovuvzkříšení českého kosmického výzkumu budováním infrastruktury a vazeb, jež napomohly úspěšnému vstupu a členství České republiky v Evropské kosmické agentuře. Tuto svoji činnost hodlá CSO do budoucna rozšířit: zapojit se do celosvětového trendu příprav na komerční cesty do vesmíru a zprostředkovat vznikající příležitosti „nové kosmonautiky“ české odborné veřejnosti.

Během své činnosti CSO bezprostředně napomáhala získat českým pracovištím účast v několika desítkách kosmických projektů a připravila více než sto odborných seminářů a školení, které pomáhaly českým pracovištím splnit požadavky nezbytné pro úspěšné začlenění do řešení kosmických projektů v prostředí mezinárodní konkurence. CSO zorganizovala několik mezinárodních odborných kurzů a konferencí, z nichž celosvětový ohlas získal Mezinárodní astronautický kongres 2010 v Praze, oceněný primátorem Hlavního města Prahy jako kongres roku.

„Po celou dobu své činnosti se Česká kosmická kancelář snaží prokazovat zastaralost a nesprávnost názoru, že kosmonautika je drahou zábavou úzkého kruhu akademických a technických nadšenců, pro kterou není v České republice místo. Jsme přesvědčeni, že její aktivní rozvíjení a využívání je pro naši společnost nejen užitečné, ale v širší perspektivě životně důležité. Proto k zapojení pomáháme každému pracovišti, které o to projeví zájem a snažíme se inspirovat ostatní, s nimiž se během práce někdy i zcela náhodně setkáváme. Základem naší práce vždy byla a je osobní individuální spolupráce s mnoha domácími i zahraničními odborníky a pracovišti různého zaměření. Avšak výraznější rozvoj hraničního odvětví, jakým kosmonautika bezesporu je, vyžaduje zejména koncepční strategii a dedikovanou podporu kosmického výzkumu ze strany státu,“ shrnuje ředitel CSO Jan Kolář.

„Svojí činností se pro rozvoj kosmonautiky snažíme zejména vytvářet vhodné podmínky a začínáme již u těch nejmenších dětí předškolního věku, přes žáky základních škol a středoškolské studenty, až po budoucí mladé odborníky studující na univerzitách. Všem pro jejich věk vhodnou formou představujeme kosmonautiku jako zajímavé dobrodružství a především jako perspektivní obor se širokým spektrem možností budoucího studijního i profesního uplatnění,“ říká Milan Halousek z Centra studentských aktivit CSO.

CSO je přesvědčena, že při tak náročné práci, kterou kosmonautika představuje již z podstaty věci, je nezbytné klást maximální důraz na obsahovou stránku věci a v co největší míře omezit administrativní překážky, které samotné navrhovatele projektů odrazují. Adekvátní finanční podpora kosmických vývojových projektů v ČR ze strany státu je podstatným faktorem. Avšak bez kvalifikované podpůrné infrastruktury a organizačního zázemí umožňujícího se odborným pracovištím soustředit se na jejich profesi, se potřebná motivace, soustavnost a tím i očekávané přínosy nedostaví.

 „Dlouholeté vztahy s mezinárodními partnery Česká kosmické kanceláři umožňují držet krok se světovým vývojem. Příkladem je dnes oznámené uzavření smlouvy o spolupráci CSO s jedním z celosvětových lídrů v oblasti komerčních kosmických letů, americkou společností XCOR Aerospace. CSO tak přináší do České republiky službu dostupné formy výzkumu v podmínkách kosmického letu včetně zajištění technického řešení experimentu a jeho otestování dle požadavků XCOR Aerospace,“ oznamuje Michal Václavík, odborný pracovník CSO pro výzkum v mikrogravitaci.

„Závěrem bychom rádi poděkovali všem domácím i zahraničním organizacím a jednotlivcům, s nimiž jsme v uplynulých deseti letech spolupracovali, za jejich zájem a podporu naší práce a těšíme se z jejich úspěchů, které jsou pro nás inspirací a motivací k dalšímu zkvalitňování našich služeb,“ uzavírá Jan Kolář.

zdroj: Česká kosmická kancelář

Česká kosmická kancelář (CSO) a její pracovníci si 19. listopadu připomněli desetileté výročí svého vzniku. Nezisková organizace, kterou v listopadu 2003 založil její ředitel Jan Kolář, se zasloužila o znovuvzkříšení českého kosmického výzkumu budováním infrastruktury a vazeb, jež napomohly úspěšnému vstupu a členství České republiky v Evropské kosmické agentuře. Tuto svoji činnost hodlá CSO do budoucna rozšířit: zapojit se do celosvětového trendu příprav na komerční cesty do vesmíru a zprostředkovat vznikající příležitosti „nové kosmonautiky“ české odborné veřejnosti.

Během své činnosti CSO bezprostředně napomáhala získat českým pracovištím účast v několika desítkách kosmických projektů a připravila více než sto odborných seminářů a školení, které pomáhaly českým pracovištím splnit požadavky nezbytné pro úspěšné začlenění do řešení kosmických projektů v prostředí mezinárodní konkurence. CSO zorganizovala několik mezinárodních odborných kurzů a konferencí, z nichž celosvětový ohlas získal Mezinárodní astronautický kongres 2010 v Praze, oceněný primátorem Hlavního města Prahy jako kongres roku.

„Po celou dobu své činnosti se Česká kosmická kancelář snaží prokazovat zastaralost a nesprávnost názoru, že kosmonautika je drahou zábavou úzkého kruhu akademických a technických nadšenců, pro kterou není v České republice místo. Jsme přesvědčeni, že její aktivní rozvíjení a využívání je pro naši společnost nejen užitečné, ale v širší perspektivě životně důležité. Proto k zapojení pomáháme každému pracovišti, které o to projeví zájem a snažíme se inspirovat ostatní, s nimiž se během práce někdy i zcela náhodně setkáváme. Základem naší práce vždy byla a je osobní individuální spolupráce s mnoha domácími i zahraničními odborníky a pracovišti různého zaměření. Avšak výraznější rozvoj hraničního odvětví, jakým kosmonautika bezesporu je, vyžaduje zejména koncepční strategii a dedikovanou podporu kosmického výzkumu ze strany státu,“ shrnuje ředitel CSO Jan Kolář.

„Svojí činností se pro rozvoj kosmonautiky snažíme zejména vytvářet vhodné podmínky a začínáme již u těch nejmenších dětí předškolního věku, přes žáky základních škol a středoškolské studenty, až po budoucí mladé odborníky studující na univerzitách. Všem pro jejich věk vhodnou formou představujeme kosmonautiku jako zajímavé dobrodružství a především jako perspektivní obor se širokým spektrem možností budoucího studijního i profesního uplatnění,“ říká Milan Halousek z Centra studentských aktivit CSO.

CSO je přesvědčena, že při tak náročné práci, kterou kosmonautika představuje již z podstaty věci, je nezbytné klást maximální důraz na obsahovou stránku věci a v co největší míře omezit administrativní překážky, které samotné navrhovatele projektů odrazují. Adekvátní finanční podpora kosmických vývojových projektů v ČR ze strany státu je podstatným faktorem. Avšak bez kvalifikované podpůrné infrastruktury a organizačního zázemí umožňujícího se odborným pracovištím soustředit se na jejich profesi, se potřebná motivace, soustavnost a tím i očekávané přínosy nedostaví.

 „Dlouholeté vztahy s mezinárodními partnery Česká kosmické kanceláři umožňují držet krok se světovým vývojem. Příkladem je dnes oznámené uzavření smlouvy o spolupráci CSO s jedním z celosvětových lídrů v oblasti komerčních kosmických letů, americkou společností XCOR Aerospace. CSO tak přináší do České republiky službu dostupné formy výzkumu v podmínkách kosmického letu včetně zajištění technického řešení experimentu a jeho otestování dle požadavků XCOR Aerospace,“ oznamuje Michal Václavík, odborný pracovník CSO pro výzkum v mikrogravitaci.

„Závěrem bychom rádi poděkovali všem domácím i zahraničním organizacím a jednotlivcům, s nimiž jsme v uplynulých deseti letech spolupracovali, za jejich zájem a podporu naší práce a těšíme se z jejich úspěchů, které jsou pro nás inspirací a motivací k dalšímu zkvalitňování našich služeb,“ uzavírá Jan Kolář.

zdroj: Česká kosmická kancelář

Share
Share