GISportal
Jedeme i díky Vám

České úřady stále více využívají data z leteckého snímkování. Důležitá je polohová přesnost a vysoké rozlišení map (TZ)

Tuzemské obce stále častěji pracují s digitálními mapovými podklady z leteckého snímkování. Podle průzkumu Ministerstva vnitra ČR je pro úředníky při práci s digitálními mapami důležité hlavně vysoké rozlišení a polohová přesnost srovnatelná s katastrálními mapami. Kromě toho chtějí úřady dobrou dostupnost podkladů v digitální podobě a aktualizaci map každé 1 až 2 roky.

Obecní a krajské úřady a další subjekty stání správy ve stále větší míře využívají digitálních map dostupných online pomocí služeb WMS (Web Map Services). Podle průzkumu Ministerstva vnitra ČR z roku 2013, který proběhl mezi více než 660 subjekty z řad obcí, krajských úřadů a ministerstev, je pro úředníky klíčové hlavně vysoké rozlišení mapových podkladů 10-20 cm/px a také celistvost a polohová přesnost map. Úřady také chtějí mapy co nejvíce aktuální, aby digitálně archivovali stavební změny území nejlépe každý rok.

Digitální mapové podklady úřadům poskytuje mimo jiné také Český úřad zeměměřičský a katastrální. Ty ale požadavkům úředníků, které průzkum ukázal, ne vždy odpovídají. Úřady se tak stále častěji obrací také na specializované firmy z oboru geoinformatiky. Ty totiž kromě běžné ortofotomapy či digitální katastrální mapy mohou firmám či úřadům nabídnout také různé další odvozené mapové produkty s nečekaně vysokou informační hodnotou a univerzálním využitím.

Důležitá je aktuálnost mapových podkladů

Pro uživatele z oblasti státní a veřejné správy je klíčová hlavně aktuálnost mapových dat, tedy, aby informace obsažené v mapách co nejvíce odpovídaly současné realitě. Tu lze v požadované kvalitě zajistit pravidelným leteckým snímkováním zemského povrchu. „Každý rok snímkujeme polovinu území České republiky. Díky dlouhodobě příznivému počasí se nám ale loni podařilo nasnímkovat přes 80 % povrchu Česka se všemi obydlenými oblastmi. Díky tomu jsou naše letecké snímky a z nich odvozené mapové produkty velmi aktuální,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která se zabývá geoinformatikou a leteckým snímkováním.

Neméně důležitá je také dobrá dostupnost podkladů pomocí služby WMS, díky které mohou úřady a firmy pracovat s mapami, aniž by bylo nutné držet obrovskou databázi podkladů na lokálním disku počítače. Pro rychlý provoz služby WMS je ale na straně poskytovatele nutná dobře výkonově dimenzovaná IT infrastruktura.

Chytré podklady pro chytrá města

Letecké snímky, na jejichž základě vzniká například ortofotomapa s vysokým rozlišením, umožňují i tvorbu dalších odvozených map. Ty pak slouží k vizualizaci různých skutečností a jevů i jejich změn v čase. „Na základě leteckých snímků a 3D modelování je možné vytvořit digitální model terénu či povrchu a dobře vizualizovat třeba proměny zastavěnosti území. Model pak může sloužit třeba k prezentaci různých dokumentů, jako jsou územní plány a zásady územního rozvoje, směrem k občanům,“ popisuje další možnosti digitálních dat z leteckého snímkování Drahomíra Zedníčková.

Digitální mapové podklady v této aplikaci zjednodušují tolik potřebnou občanskou participaci – tedy zapojení občanů do záležitostí svých obcí – a odpovídají současnému trendu tzv. chytrých měst a obcí (Smart Cities). Ten je totiž nutné chápat nejen ve své zjednodušující podobě elektronického propojování úřadů s městskou infrastrukturou, ale také jako nový koncept komunikace lokálních samospráv s občany.

Možnosti leteckého snímkování jsou ale daleko širší. Například snímky z termální kamery lze snadno využívat pro monitoring energetické náročnosti budov. Pokud se ortofotomapa doplní 3D modelem budov, lze takto vytvořit i působivou prezentaci města či obce pro využití v cestovním ruchu.

Jak mohou být mapové podklady úřadům užitečné?

  • Ortofotomapy, katastrální mapy a dalších podklady jsou okamžitě dostupné online
  • Digitální model terénu a povrchu dobře znázorňuje zastavěnost, výšky budov a další hodnoty. Je velmi vhodný pro prezentaci územních plánů.
  • Mapy zobrazují nejen aktuální stav, ale lze s nimi analyzovat také proměny stav území v čase (zastavěnost, plochy zeleně, černé stavby, zemědělská půda atd.)
  • Letecké snímky s vysokým rozlišením mohou sloužit k pasportizaci a dokumentaci majetku.
  • Snímky v infračerveném spektru zobrazují například vymezení zeleně a zdravotní stav stromů. Lze rovněž analyzovat energetickou náročnost budov či tepelné úniky produktovodů.
  • Využití mapových podkladů k analýzám a komunikaci s občany dobře zapadá do konceptu chytrých měst (Smart Cities)
Share
Share