GISportal
Jedeme i díky Vám

Česko-bulharská konference o zavádění chytrého zemědělství (TZ)

Cílem akce bude seznámit české a bulharské výzkumné organizace, společnosti a také veřejnost, které se zabývají problematikou chytrého zemědělství, s příležitostmi pro spolupráci na úseku výzkumu a vývoje nových technologií a produktů pro chytré zemědělství a pro položení základů komunikace mezi českými a bulharskými výzkumnými organizacemi a firmami, jež se zabývají chytrým zemědělstvím. Jedná se o první krok k zahájení strategických partnerství ve vědě a výzkumu a k přístupu na trhy obou zemí.

Konference bude dvoudenní 22. a 23. června 2021, každý den bude probíhat vždy od 09:00 do 12:00 hodin. Délka konference bude trvat celkem 3 hodiny (dvě hodiny na prezentace a jedna hodina na diskusi). Pro pořádání webináře bude použita platforma ZOOM.

  • První den (22. června) bude určen organizacím, které se zabývají výzkumem a vývojem a které jsou zapojeny do procesu výzkumu a vývoje v oblasti chytrého zemědělství.  To jsou především neziskové organizace jako univerzity, výzkumné organizace, odborné organizace spojující zájemce o Smart Agriculture.

  • Druhý den (23. června) bude věnován prezentacím jednotlivých firem, které již mají produkty ve fázi komerčního využití nebo produkty a služby již nabízejí a hledají přístup na trh mimo jejich zemi působnosti prostřednictvím strategických partnerství, distributorů nebo přímou investicí.

Jazyk konference: Anglický

Místo konání: online prostředí (ZOOM). Link na přihlášení Vám bude poslán emailem po Vaší Registraci.

Přihlaste se jako prezentující organizace:

Máte zájem na akci vystoupit s 10minutovou prezentací? Získáte možnost navázat spolupráci s dalšími partnery v připravovaném programu Horizon Europe a také příležitost navázat spolupráci s českými a bulharskými partnery na trzích obou zemí. Kontaktujte nás přes Registrační formulář nebo na email: horakova@wiressinfo.cz

Termín pro registraci jako přednášející:

Organizace a společnosti, které by se chtěly prezentovat, by měly potvrdit svoji účast jako prezentující a předložit své prezentace v angličtině do 16. 06. 2021.

Popis harmonogramu prvního dne (22. 6. 2021)

  • 09:00 – 09:15 Zahájení akce.
  • 09:15 – 09:45 Naďa Koníčková (TC AV ČR) představení Horizon Europe jako potenciál pro Chytré zemědělství
  • 09:45 – 11:00 Střídáním se budou prezentovat české a bulharské výzkumné organizace, které se zabývají problematikou chytrého zemědělství.
  • 11:00 – 12:00 Diskuse, otázky a odpovědi atd. Výměna kontaktů, networking

Popis harmonogramu druhého dne (23. 6. 2021)

  • 09:00 – 09:15 Zahájení druhého dne. Stručný přehled prezentace firem
  • 09:15 – 10:45 Střídáním se budou prezentovat české a bulharské firmy, které podnikají v chytrém zemědělství, které již mají produkty ve fázi komerčního využití nebo produkty a služby již nabízejí a hledají přístup na trh mimo jejich zemi působnosti prostřednictvím strategických partnerství, distributorů nebo přímou investicí.
  • 10:45 – 11:00 Přestávka
  • 11:00 – 12:00 Diskuse, otázky a odpovědi atd. Výměna kontaktů, networking

Změny programu vyhrazeny.

Registrace: na konferenci se můžete registrovat zdarma jako posluchač nebo jako prezentující. Link na registraci je https://forms.gle/BNXoS8s4oGFU7d586

Prezentace ke stažení budou k dispozici v anglickém jazyce, ale chystáme také překlad do českého a bulharského jazyka (link do úložiště bude zaslán registrovaným partnerům).

Share
Share