GISportal
Jedeme i díky Vám

ChangeMatters Viewer – prohlížečka snímků Landsat

Na nedávné výroční konferenci Americké společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země (ASPRS) představila společnost Esri novou online prohlížečku dat z Landsatu s názvem Change Matters. A že na změnách opravdu záleží se můžete přesvědčit sami po přečtění tohoto příspěvku.

Téměř 8 terabajtů dat uvolněných v únoru 2009 umožňuje prohlížečka nejen zobrazovat, ale jsou zde připraveny také nástroje např. pro srovnávání více časových období, tzv. side-to-side view. Multispektrální snímky Landsatu jsou totiž z období od 70. let do roku 2005. Navíc snímky pokrývají celý svět, a tak můžete zkoumat i okolí svého bydlišťě.

Online prohlížečka je pro uživatele designována velice přívětivě, intuitivně a snadno tak lze vyzkoušet přepínání mezi časovými obdobími, měnit průhlednost snímků, měnit mapový podklad (klasická „street“ mapa, letecký snímek, terénní mapa), ale hlavně zobrazit a upravovat tzv. rozdílovou mapu (change map). Ta vzniká jednoduše odečtením hodnot vegetačního indexu NDVI jednotlivých pixelů dvou po sobě jdoucích snímků. Výsledné hodnoty jsou pak převedeny na hodnoty od 0 do 255 pro správné zobrazení. Vše lze pak ještě upravovat nastavením rozsahu zobrazovaných hodnot obou extrémů (úbytku a nárůstu vegetace) nad histogramem hodnot či změnit barevné vyjádření hodnot.

Navíc kliknutím do aktuálního zobrazení také získáte podrobná metadata, která jdou i jednoduše jako text uložit do schránky a vložit kamkoliv jinam. A aby toho nebylo málo, tak je možné přepnout se do prostředí ArcGIS online, kde již můžete pracovat s vrstvou dále a propojit ji s vašimi dalšími projekty či tvořit vlastní mapy (za předpokladu, že jste do této služby registrováni).

Víc není potřeba dodávat – vydařenou aplikaci si můžete vyzkoušet ZDE. Tak neváhejte, stojí to za to…

 

 

Share
Share