GISportal
Jedeme i díky Vám

CIPA 2011 – Reportáž

V polovině září proběhlo v Praze 23. mezinárodní CIPA symposium, kterého se zástupci GISportal.cz zúčastnili a ze kterého vám nyní přinášejí reportáž. Význam zkratky CIPA je „The International Scientific Committee for Documentation of Cultural Heritage“ a jedná se o jednu z mezinárodních komisí ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).

Symposium bylo pořádáno ve spolupráci s ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing). ISPRS a ICOMOS vytvořili komisi CIPA, protože se domnívají, že kulturní dědictví je možné obnovit a chránit pouze v případě, že jsou zcela přesně zaměřeny a zdokumentovány. Pokud tato měření probíhají opakovaně, je možné sledovat, k jakým změnám na těchto objektech dochází.

Na akci tedy byla často skloňována slova jako fotogrammetrie, laser-scanning, digitální konzervace, virtuální rekonstrukce, kulturní dědictví atd.

Na ČVUT v Praze se sešlo více než 220 odborníků z 25 zemí, takže se jednalo o mezinárodní akci v pravém slova smyslu. Na jmenovkách bylo možné zahlédnout země jako Irán, Brazilie, Eritrea nebo Nepál. Celkem bylo odprezentováno přibližně 130 příspěvků, a to formou ústní prezentace nebo posteru.

Symposium uvedli tři keynote speakeři. Prvním z nich byl B. Breuckmann z Německa, který představil velké množství projektů zabývajících se laserscanningem archeologických objektů po celém světě. Posluchači se tak mohli dozvědět třeba o vytváření 3D modelu Michelangelových soch ve Florencii, sběru dat v Angkoru nebo 3D skenování na Antarktidě.

Druhým prezentujícím byl pan O. Homola ze společnosti ENVIOM, který obecenstvo seznámil s možnostmi visualizací v oblasti kulturního dědictví. Posledním keynote speakerem byl Ing. Jan Buriánek, který předvedl velice zajímavou prezentaci o igitalizaci Langweilova modelu Prahy. Zejména zahraniční účastníci symposia byli fascinováni detaily modelu staré Prahy.

Akce probíhala celý týden a bylo na ní k vidění mnoho velmi zajímavých přednášek rozdělených do 15 sekcí. Není tedy v možnostech tohoto článku seznámit vás se vším důležitým, takže vybíráme alespoň několik zajímavých příspěvků. Všechny prezentované přednášky jsou dostupné online na stránkách CIPA, takže všem zájemcům doporučujeme se na stránky podívat a vybrat si to, co zajímá právě Vás.

První prezentace od Fabia Remondina z Itálie byla věnována projektu multimediálního muzea Etruchi3D a diváci si mohli prohlédnout úchvatné 3D modely hrobek a nástěnných fresek datovaných do 7. – 4. století př. n. l.

Velmi poutavá byla také prezentace dvojice I. Mayer a C. Scheiblauer z Rakouska, kteří představili nástroj s názvem Scanopy. Tato aplikace byla využita při tvorbě texturovaného 3D modelu katakomb v Římě z mračna bodů naměřených prostřednictvím laser-scanningu. Scanopy využívá podobného principu jako počítačové hry, kdy textury v popředí načítá ve větší kvalitě než ty vzdálenější. Při živé ukázce byl představen 3D model katakomb obsahující 2 miliardy bodů.

Jedna z nejzajímavějších přednášek druhého dne se týkala oblasti pro nás vcelku exotické, a to podvodní fotogrammetrie. E. Diamanti všechny seznámila s problémy, se kterými se při podmořské fotogrammetrii setkávají na případové studii tvorby fotogrammetrického 3D modelu vraku lodi.

Další zajímavou přednáškou bylo laserové / white light skenování a digitální modelování chat Scotta a Shackletona na Antarktidě, které byly více než sto let opuštěné. V prezentaci jsme se dozvěděli o specifikách laserového skenování v jedné z nejnepřístupnějších lokalit na Zemi.

Z posledního dne vás seznámíme s novou technologií – ToF kamerami (Time of Flight), což je technologie podobná lidaru. Na rozdíl od laseru jsou tyto přístroje levnější. Je možné je pořídit za méně než 10 000 EUR. Zájemcům o tuto technologii doporučujeme velmi podrobnou stránku na wikipedii.

Zajímavé využití starých fotografií předvedl Claudio Bozzini ze Švýcarska. Pomocí fotografie a digitálního modelu terénu rekonstruuje například historickou hranici lesa, rozsah zatopeného území při povodni nebo území které bylo zasažené lavinou. Tyto údaje poté promítne do mapy. Tato relativně jednoduchá metoda je vhodná v těch případech, kdy je fotografie jediným zdrojem informací.

Ve čtvrtek vyrazili účastníci na technické exkurze po krásách České republiky a na společenský večer v rezidenci Pražského primátora. V pátek už byla pouze posterová sekce, a tou bylo týdenní sympozium zakončeno.

Ještě jednou všem doporučujeme prohlédnout si příspěvky na webových stránkách CIPA, protože v tomto článku jsme vás seznámili pouze s malou částí z více než 130 příspěvků. Další CIPA se bude konat za dva roky ve francouzském Strasbourgu.

Share
Share