GISportal
Jedeme i díky Vám

Workshop „Co nového v ERDAS?“

Dne 14. prosince 2011 proběhla na půdě Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci přednáška Dr. Jarmila Vyčítala na téma ERDAS.

Dr. Vyčítal zastupoval společnost TKP Czech republic s. r. o., která je výhradním distributorem produktů ERDAS pro Českou republiku a Slovensko. Tato společnost je součástí T-Kartor Group, což je společenství osmi firem z oblasti GIS a informačních technologií.

První část přednášky byla věnována seznámení posluchačů s produktem ERDAS, jehož historie sahá až do konce sedmdesátých let dvacátého století. Podle Vyčítala byl ERDAS dlouhodobě otázkou desktopu. V posledních letech však vývoj směřuje především k serverovému řešení. ERDAS je zaměřen především na práci s rastrovými daty, ale podle Vyčítala se v další verzi počítá s rozšířením vektorové funkcionality.

ERDAS je jeden z leaderů v oblasti dálkového průzkumu Země a Fotogrammetrie a obsahuje čtyři základní moduly:

  • AUTHOR – sloužící především k transformaci základních (surových) dat
  • MANAGE – který využijeme při vyhledávání a katalogizaci dat a tvorbě metadatových záznamů
  • CONNECT – který umožňuje například sdílení dat v rámci orgaizace
  • DELIVER – pomocí kterého je možné data publikovat

Jak je vidět na obrázku, v případě modulu AUTHOR se jedná o desktopovou část, zbývající moduly jsou spíše otázkou serverového řešení, které se nazývá ERDAS APOLLO.

Mezi výhody ERDASu 2011 patří například možnost přímého načtení více než 70 různých formátů. Exportovat je možné dokonce do 180 různých formátů dat. ERDAS také obsahuje nástroje pro měření vzdáleností, výpočet změn v určité oblasti, řízenou i neřízenou klasifikaci a také nástroje pro prezentování výstupů formou 3D modelu nebo průletu nad krajinou.

Novinkou v poslední verzi je například nástroj Imagine Easy Trace, což je poloautomatická vektorizace objektů, nebo nástroj Imagine Delta Cue, pomocí kterého můžeme zkoumat změny na snímcích z různých časových období.

Velice zajímavým nástrojem je ERDAS TITAN Client, který umožňuje sdílet data prostřednictvím 3D vizualizace a diskutovat o nich například s kolegy. Virtuální glób s názvem ERDAS TITAN Viewer je dostupný zdarma.

Po této první, teoretické, části přednášky jsme se prostřednictvím Skypu přenesli do Finska a spojili se s Timo Ikolou z ERDAS desktop support teamu.

Ikola během 45 minut prakticky představil funkcionalitu některých nástrojů produktu ERDAS. Mezi nejzajímavější ukázky patřila 3D vizualizace prostřednictvím ERDAS Virtual GIS nebo automatická tvorba mapové kompozice. Velice atraktivní bylo také propojení ERDASu a Google Earth. Pokud se přiblížíme na určité místo v jednom produktu, zobrazí se nám stejná oblast i v druhém.

Prakticky nám byla ukázána funkce mosaikování, poloautomatická digitalizace nebo práce ve Spatial Modelleru, přičemž výsledný model je možné publikovat jako službu WPS prostřednictvím ERDAS APOLLO. Na závěr Ikola představil funkci Enhanced Automatic Terrain Extraction v produktu ERDAS LPS.

Účastníci byli také seznámeni s možnostmi, jak se o produktech ERDAS dozvědět další informace. Těmito zdroji může být třeba ERDAS TV, kde najdeme krátká, pětiminutová videa obsahující základní seznámení s produkty ERDAS. Pokud nás zajímají detailnější informace, můžeme se zdarma zúčastnit některého z Webinářů.

 

Share
Share