GISportal
Jedeme i díky Vám

UPDATE: Coronavirus v grafech, mapách a dashboardech

UPDATE: Doplnil jsem jednu animovanou mapu šíření viru a srovnání satelitních snímků kvality ovzduší nad Evropou před a po propuknutí epidemie – obě ukázky jsou na konci článku. 

 

Aniž bychom se chtěli nějak přiživovat na hysterii okolo coronaviru – COVID-19, rádi bychom na jednom místě shrnuli několik zajímavých vizualizací a prezentací šíření této nemoci. Přestože jednotlivé stránky udávají rozdílné počty nakažených – v jednu chvíli mohou být rozdíly až 12 tisíc nakažených (počítáno v době psaní článku), mohou minimálně posloužit pro upřesnění či rozšíření informací dostupných v českém mediálním prostoru. 

Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Asi nejčastěji šířenou mapou je ta, z Johns Hopkins University, která je postavena na Esri technologii, jako mnoho dalších ukázek, a obsahuje velké množství detailních údajů a grafů. 

The Coronavirus App. Další populární stránkou je vizuálně jednoduchá stránka Coronavirus App, která nabízí sice méně grafických prvky, avšak může působit přehledněji. 

CoronaVirus Live. Zajímavou alternativou k Esri mapovým prezentacím je projekt CoronaVirus live, který je kompletně postaven na open-source technologiích a to především na (geo)statistickém programu R. Novel Coronavirus (COVID-19) Situation. Vlastní mapovou aplikace přestavila také Světová zdravotnická organizace WHO. Podobně jako ostatní ukázky je postavena na Esri technologiích a obsahuje spíše základní statistiky. 

Covid 2019 tracker. Tato webová prezentace je další, která je postavena na otevřených technologiích a je spravována ve spolupráci s the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Na rozdíl od jiných map obsahuje informace o počtu nakažených na 100 000 obyvatel, což dává do zajímavé perspektivy jednotlivé země. 
Další širokou paletu jednotlivých webových map obsahuje stránka COVID-19 GIS Hub, kde jsou k dohledání k regionální mapy USA, Japonska, Itálie, apod., či mapy analyzující např. zranitelnost obyvatelstva dle věku, aj. 
 
Firwood Maps připravili jednoduchou animaci šíření coronaviru, dle dat z Johns Hopkins University.ESA, zveřejnila video ukazující pokles koncentrace oxidu dusíku nad Evropou. Tato vizualizace navazuje na podobnou analýzu snížení znečistění nad Čínou

 
 
Zvláštní kategorií jsou pak infografiky stránky Information is Beautiful, které jsou prezentovány níže. 

 

Share
Share