GISportal
Jedeme i díky Vám

Crowdsourcing podruhé aneb analýza dat z dopravních kamer ve Vlámsku

Druhý díl miniseriálu se od precizního sledování krav přesune v tématice i prostoru. Představí výsledky již realizovaného evropského projektu 7. rámce Open Transport Net, na který navazuje Horizon 2020 projekt PoliVisu. V obou případech je jedním z hlavních cílů vývoj nástrojů vizuální analytiky větších objemů dopravních dat. Jen pro zajímavost, stejný nástroj byl již představen na jednom z obrázků u precizního sledování krav v předchozím díle miniseriálu.

Nástroje vizuální analytiky umožňují v tomto případě interaktivní mapové zobrazení. Tento koncept bývá také označován jako „multiple coordinated views“. Zjednodušeně řečeno, uživatel může své dotazy formulovat nad mapovým polem (typicky přiblížením, oddálením a/nebo nakreslením polygonu), resp. interaktivní legendou (pouze v rámci předem připravených klasifikací). Dotazy tak mohou být prostorového, časového nebo tematického charakteru.

Z technického pohledu se jedná o řešení postavené nad JavaScriptovou knihovnou WebGLayer a platformou MapBox. Hlavním pozitivem je rychlost odezvy nástroje v řádu setin vteřiny i v případě on-line filtrování miliónů prostorových prvků. Jedním z mnoha příkladů může být toto video vizuální analýzy dat o dopravních nehodách ve Spojeném království.

Protože se jedná o reálná data vlámské policie, mohu například velmi rychle identifikovat místa, v nichž došlo k nehodám v Antverpách v ranní dopravní špičce za deště ve vysoké rychlosti (nad 80 kilometrů za hodinu – viz obrázek níže).

Takový nástroj vizuální analytiky je primárně určen GIS laikům. Kromě široké veřejnosti se jedná také o policisty či úředníky, kterým jsou nástroje vizuální analytiky přizpůsobovány pro podporu jimi prováděných rozhodovacích procesů.

Kromě Vlámska (viz také http://innoconnect.net/demos/) je tento český nástroj vizuální analytiky komerčně nasazen v městech Birmingham a Plzeň. Do posledního jmenovaného města se v rámci našeho miniseriálu podíváme příště s predikcemi na základě dat crowdsourcingu.

Share
Share