GISportal
Jedeme i díky Vám

Crowdsourcing potřetí aneb predikce dopravních intenzit na základě aktuálních a historických měření

Třetí díl tohoto miniseriálu zůstává u dopravní tematiky a již představeného Horizon 2020 projektu PoliVisu. Zmíněný projekt se snaží překlenout propast mezi již naměřenými daty a jejich on-line predikcí. Většina crowdsourcingových aplikací zjednodušeně řečeno získá data od uživatelů, vizualizuje je a v těch nejlepších případech dovolí i interaktivní filtraci těchto získaných dat. Naší motivací bylo využít již v minulosti naměřená i aktuální data pro předpovídání budoucnosti.

Proč právě Plzeň? Kromě jiných důvodů, které vás pravděpodobně napadnou jako první, leží město na soutoku čtyř řek, s malým počtem propojujících mostů a vysokou intenzitou dojížďky za prací ze severní residenční části do jižní průmyslové části města. V případě uzavírek a/nebo nehod je proto obtížné navrhovat objízdné trasy.

Na základě aktuálních měření intenzity dopravy se mohu v této aplikaci, zachycené také v obrázku výše, podívat například na dopravní uzávěrky a pravděpodobné zácpy v Plzni na silvestra roku 2018. V aplikaci jsou zahrnuty veškeré plánované uzavírky. Pracuje se na tom, aby přibyly také plánované akce, které se významně podílejí na zácpách, jako například Pilsner fest (poznámka autora, letos sobota 6. října).

Cílovými uživatelskými skupinami jsou jak široká veřejnost, tak i pracovníci integrovaného záchranného systému, dopravní a energetické společnosti, Ředitelství silnic a dálnic či orgány statutárního města Plzně. Kromě jiného se tak laicky řečeno na základě těchto predikcí také rozhoduje, zda danou ulici při opravách rozkopat najednou nebo ve dvou (či více) etapách.

Primárními datovými zdroji jsou zejména OpenStreetMap, měření z dopravních senzorů a kamer, ale také historické záznamy dopravních měření.

Z hlediska plánování aktivit souvisejících s dopravou se jedná o významné zkrácení délky výpočtů. Poloautomatické zpracování všech potřebných datových zdrojů trvalo cca dva týdny, díky predikčnímu crowdsourcingovému nástroji se jedná o minuty. Zejména porovnávání jednotlivých variant se stalo výrazně jednodušším.

V posledním díle našeho miniseriálu se vrátíme zpět do precizního zemědělství, ale tentokrát se budeme bavit o jednom z největších crowdsourcingových nástrojů, traktoru.

Share
Share