GISportal
Jedeme i díky Vám

4. Mezinárodní kolokvium o vědeckých a základních aspektech programu Galileo v Praze

Čtvrté Mezinárodní kolokvium o vědeckých a základních aspektech programu Galileo (International Colloquium on Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme) se uskuteční v Praze, a to od 4. do 6. prosince 2013.

Od roku 2007 se celosvětová vědecká komunita potkává dvakrát ročně, aby probrala možnosti vědeckého využití systému Galileo a aby se zapojila do vývoje globálních satelitních navigačních systémů (Global Navigation Satellite System, GNSS).

Událost se koná vždy v jednom z dvaceti členských států ESA, přičemž představuje zásadní akt pro implementaci a definici podoby evropského navigačního systému. Setkání hlavních akademických hráčů poskytuje pro instituce a průmysl možnost vědecké odezvy stejně jako nabízí širokou paletu možností pro prosazování inovací v navigačních systémech.

Kolokvium se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti výzkumu:

  • Vědecké aplikace v meteorologii, geodézii, geofyzice, kosmické fyzice, oceánografii, studiu zemského pokryvu a ekosystémů. A to při využití přímého nebo odraženého signálu, diferenčních měření, měření fázového posunu či měření rádiové okulace. To vše za použití přijímačů na zemi, na letadlech nebo na družicích.
  • Vědecký pokrok ve fyzice, který nabízí vylepšení budoucích navigačních systémů. Zvláště v oblasti testování základních zákonů v astronomii a kvantové komunikaci. Stejně tak jsou řešeny relativistické rámce a relativistické korekce.
  • Aspekty metrologie jako referenční rámce, palubní a pozemní hodiny nebo stanovení přesných oběžných drah.
  • Vědecké aspekty družicové navigace a určování polohy jako šíření signálu, troposférické a ionosférické korekce a způsoby modelování plus vyhodnocování vícenásobných cest a interferencí.

Hodnoceny budou také různé způsoby využití navigačních satelitů – jako je například systém Galileo – pro vědecké účely. Dále pak přínos vědeckých aplikací pro současné systémy nebo jejich podíl na vývoji budoucích.

Kolokvium je pořádáno jako série plenárních setkání společně s dvěma souběžnými půldenními semináři.

Skrze webové stránky kolokvia je možné až do 14. června 2013 nabízet abstrakty vystoupení. Na těchto stránkách jsou také k dispozici další informace.

zdroj: ESA

Share
Share