GISportal
Jedeme i díky Vám

Další nový člen(ka) redakce a opět ze Slovenska!

Po té, co jsme představili prvního slovenského spolupracovníka vám představujeme i další kolegyni Zuzanu Michňovou.

Pochádzam z malej obce Šivetice, ktorá sa nachádza na strednom Slovensku. Po ukončení študia na gymnáziu v roku 2005 som sa rozhodla pre bakalárske štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Geografia a regionálny rozvoj. Po ukončaní bakalarskeho štúdia som 4 roky pracovala na plný uväzok na Geodetickom a kartografickom ústave na Odbore referenčných údajov pre geografické informačné systémy, kde som bola členom projektového realizačného tímu OPIS – ZB GIS. Tu som mala na starosti testovanie prototypu geoportálu, metainformačného systému a dátových modelov podľa požiadaviek INSPIRE. Počas tohto obdobia som v roku 2010 začala externe študovať inžinierske štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve a od septembra 2012 som tu interným doktorandom na Katedre hospodárskej úpravy lesov a geodézie.

O

Momentálne sa odborne zameriavam na metódy spracovania leteckých materiálov DPZ (čo je aj obsahom mojej dizertačnej práce), popri tom sa venujem témam týkajúcich sa INSPIRE, národnej infraštruktúry priestorových informácií a som jedným z organizátorov Fóra mladých geoinformatikov. V budúcnosti by som sa chcela naplno venovať tejto oblasti geoinformatiky, pretože ma baví neustále vymýšľať nové metódy, riešenia a vylepšenia. Ako člen redakcie sa budem snažiť o kvalitné a včasné informácie o novinkách z domény geoinformatiky na Slovensku pre odbornú ale zároveň aj laickú verejnosť. Medzi moje voľnočasové záľuby patrí hlavne cestovanie a turistika.

Share
Share