GISportal
Jedeme i díky Vám

Dawn Newman: GISákem na Olympijských hrách v Londýně 2012Dawn Newman: Using GIS at London Olympics.

Další rozhovor, který vám v okénku “Významné osobnosti světové geoinformační scény” přinášíme, je s člověkem z praxe. Dawn Newman (1970) pochází z Jihoafrické republiky a v oblasti GIS se zaměřuje především na tzv. „Event Management“. Během své bohaté GIS kariéry pracovala například na zajištění Mistrovství světa ve fotbale v Jižní Africe v roce 2010, nebo na Olympijských hrách v Londýně 2012.

Jaké největší změny podle Vašeho názoru ovlivnily GIS/kartografii za posledních deset let?

Koncept 3D mapování v kartografii přinesl velké rozšíření v našem odvětví. Na Olympijských hrách v Londýně 2012 jsme 3D mapování používali velice často. 3D modelovací nástroje nám umožňovaly získávat fantastické 3D modely jednotlivých sportovišť.

Jeden z konceptů, který se podle mě v GIS změnil, je fakt, že téměř žádné mapy netiskneme přímo z GIS. Existují zde další nástroje pro finální vizualizaci a zlepšení kartografické kvality map. Na příkladu Olympijských her, každá barva je přesně definovaná a každý detail na mapě tomu musí odpovídat.

Co se změnilo?

Možnost využívat GIS ke triangulaci střelby, aby bylo možné vypočítat, z kterého místa bylo vystřeleno, aj. Tyto mechanismy jsou nyní využívány s vysokou přesností. Dále je možné mapovat trasy letadel a s přidáním jejich nadmořské výšky tvořit bezpečné letové koridory pro všechny letecké společnosti.

Jaké změny nás podle Vaše názoru čekají v oblasti GIS/kartografii v následujících deseti letech?

Věřím, že i my v Jižní Africe jsme se mohli hodně naučit z využití GIS během Olympijských her v Londýně 2012 a GIS nyní zaplaví celý kontinent a tato skutečnost opravdu změní současný pohled na GIS/kartografii.

Můžete jmenovat 3 nejdůležitější vynálezy v GIS/kartografii?

  • Open Source platformy,
  • 3D modelování, analýzy, ODBC a mapování – to jsou věci, které si již 23 let užívám.
  • Využití GIS pro triangulaci hlukových přijímačů.

Čtvrtým vynálezem, který podle mě má velký význam je využívání GIS ve vojenství – špionáže, námořnictví, aj. Tato oblast se za posledních několik let velice změnila a GIS v ní hraje klíčovou roli.

Jaký byl úkol Vašeho týmu na Olympijských hrách (OH) v Londýně 2012?

Můj tým byl zodpovědný za kompletní dopravní potřeby během OH, což prakticky znamenalo, že jsme měli na starosti kompletní GIS aplikace a povolení od premiéra až po místní administrativu. Měli jsme tolik úkolů, že by to zabralo rok, jen je popsat :-), takže jen ty nejzajímavější úkoly:

Ve spolupráci s Interpolem, Europolem, SAS, Ministerstvem vnitra, protiteroristickou jednotkou, Ministerstvem obrany a Scotland Yardem jsme vytvářeli obranné mechanismy pro celou zemi a bezpečný průběh OH. Měli jsme z jednotlivých zemí seznamy všech kriminálníků, sexuálních útočníků, aj. a naším úkolem bylo zajistit mapové podklady pro jednotlivé bezpečnostní složky, bezpečné trasy pro významné hosty – prince, princezny, krále, královny, jednotlivé týmy, média, apod. Dalším úkolem pro náš GIS tým bylo zajistit mapové podklady, aby všichni partneři byli dostatečně prezentování na těch pravých místech a zároveň zabraňovat tzv. „reklamním přepadením – např. aby Nike nerozdávalo v metru trička zdarma, která by se pak objevila ve velkém v přímém přenosu v TV, apod. Dále jsme se podíleli na skenování sítnic a identifikaci všech osob, které se podívaly do bezpečnostních kamer na letištích a přístavech po celé Velké Británii.

Jaká byla tedy nejzajímavější věc, kterou jste analyzovali?

Jedním ze zajímavých projektů bylo předpovídání davového chování. Vytvořili jsme realistický 3D model Olympijského parku a navrhli jsme přes 150 malých postaviček, každá měla svůj psychologický profil pro akci, reakci, chování v davu, aj. Využívali jsme GIS pro analýzu psychosomatického chování lidí a jejich reakce na různé krizové situace. Takovéto modelování bylo pro mě osobně velice zajímavé, sledovali jsme chování dospělých lidí ve srovnání, jak se chovají rodiče s dětmi, apod. Testovali jsme bombové útoky, zatýkání, aj. Tyto modely byly později předány SAS a protiteroristické jednotce, které je používaly pro trénování speciálních jednotek. Výstupy z modelu byly také nápomocny na sledovacích věžích, aby podle chování pomohly identifikovat nebezpečné osoby.

V současné době pracuji v několika firmách a OSN agenturách, například na mapování minových polí v Iráku a Íránu.

Dawn Newman (1970) is South African who worked as GIS Analyst and Visualisation Coordinator for Olympic Delivery Authority at London Olympics 2012.

What do you think that has changed the GIS/Cartography in last decade the most? 

The 3D mapping concepts in cartography are a great extension of our industry. We used 3D mapping extensively on the London 2012 Olympics which the public could relate to and for publication purposes were a very real and neat effect.   The 3D modelling tools allowed us to have 3D tracking of various Olympic venues as they were built for superb visualisation to the public and media but mostly for the greater use of the Civil Engineers, Town Planners and likes of such where these tools are becoming critical for their trade.

One concept which for me had changed the most in GIS is the fact that for visualisation purposes no maps were printed directly for the media from the GIS itself.   Other tools for enhancing and finalisation of visually pleasing maps to the public, BBC, LOCOG etc. were created with hours of dedication.   More so each colour is defined in the Olympics codes and even this detail had to be adhered to.

What has changed?  

The fact that we could use GIS to triangulate where a gunshot was being fired from to which direction the gunshot had been fired to which enabled relevant policing structures to be deployed with great accuracy immediately.  This is absolutely phenomenal.   Mapping the airways to ensure that should any attacks take place air strikes do not interfere with passenger routes of all the various airlines at any given altitude was another new superb project of GIS application.

What do you think that will change the GIS/Cartography in next decade the most?

I believe in South Africa the lessons learnt from the Olympics and implementations of the GIS will overflow to the Continent and this will change the GIS/Cartography here immensely.

Could you name 3 most significant inventions, in your opinion, in GIS/Cartography ever?  

My favourite significant inventions regarding GIS/Cartography would be

  1. Open Source platforms,
  2. 3D modelling, analysis, ODBC and mapping are an evolution I have enjoyed in the past 23 years,
  3. Utilization of GIS for triangulation on Noise receptors.

A forth invention would be the greater extent GIS is being applied in the Defence, intelligence and navy sectors. This sector has seen significant inventions and growth.

What was your team’s job during the Olympics 2012?  

My Team on the London Olympics were responsible for all the Transport needs to which end a Olympic Transport Plan was devised which became more like the book governing all GIS applications, publications and approvals to House of Commons, Prime Minister, LOCOG and all governing structures.   My team had so much responsibility it would take a year to clarify all. Shortly and for the most interesting projects: Working with Interpol, Europol, SAS, Home Office (Passports section), Anti Terrorism Units, Civil Defence etc. and Scotland yard regarding known criminals, known sex offenders and others where we were mandated to obtain records from all countries in this regard for border control, passenger safety, safety of children and public at events etc. played a major role. The fact that each country has their databases in their own languages meant our teams had to rely on translators to support and assist in a international English database on this level. We had a greater task of providing all secure perimeters for SAS, Defence, Scotland Yard and Metro Policing mapping. Furthermore our teams had to develop the Olympic Transport routes for teams, media and international guests such as Princes, Princesses, Kings, Queens etc from all countries for safety reasons.   As such Diversion Routes had to be identified to ensure should a blockage occur at any given time transporting any dignitary alternative routes were open and available. Development of maps showing all venues on days active with all Operational Plans and Functional Plans was a mammoth task which required great dedication of our GIS teams.   Working with the greater companies such as Coke A Cola, Nike, Prada etc. to ensure that sponsored Platinum, Gold, Silver and Bronze areas were clearly mapped to ensure no one company advertises on another advertisers area was also a hugely time consuming process.   Each venue and transport method to each venue had to be greatly mapped to ensure that Advertising bans were also maintained and policed by all. i.e. Nike could not ambush attendees on the underground by giving away T-shirts advertising Nike which would show on TV for extra free media coverage etc. I have not even touched further on the triangulation of gunshots, utilization of retina scans attached to the CCTV sectors for persons identification purposes, Identifying persons as they land at given airports and look into CCTV cameras disregarding the passport, passport Chips which identify the arrival or outgoing routes of all British Citizens etc. and airstrikes as such but that is best left for another day.

Where do we find outputs and results of your work from Olympics 2012?

All work is available on various publications in the UK, the BBC websites and  www.london2012.com. A mind blowing website as part of the London 2012 Legacy Company.

What was the most interesting thing you analyzed?  

Utilising 3D modelling we did crowd control within the GIS for the Olympic Park. We used a 3D model of the Olympic Park. Drafted 150+ little 3D people and gave each a psychological profile for action and re-action detection, crowd contron, monitoring and evaluation purposes. We used this GIS 3D people modelling to analyze the Psycho somatic behaviour of people and to allocate this behaviour to each person in the model was a superb project to work on.   Furthermore we allocated certain dress styles to match the psych attached to each ‚person‘ in our model. This is also used by policing sectors and pertain to certain behavioural characteristics of persons of how they react during an attach, which psych and behavioural pattern is more characteristically associated with starting an attach, groups of i.e. grown men or women which walk together versus families etc.. To analyze psychiatry and human nature within this model was the most interesting analysis I have ever been part of. The model then runs showing the aggressive versus the passive actions and reactions during a ‚bombing ‚or arrest exercise. This was then rolled out to SAS, Anti Terrorism Units, Met Police etc. and other units for utilizing in training and Ops sessions. It greatly assisted in the lookout towers manned by Bobbies to follow persons or groups of persons who display a certain behaviour characteristic to which end they would radio to ground control for following and observation purposes.

The second most interesting project was using the blood and tox screens regaring drug and alcohold abuse versus which areas would be more prevelant to which Olympic Events.

Currently I work with various companies, two in particular. One is very much in the Google sphere of GIS and the other we work with the United Nations regarding GIS mapping and support for countries such as Iran and Iraq where minefileds are maped, attacks taken place verus likely attacks etc, schools for child support etc. If you have time we would love to show you what we do on these projects.

Share
Share