GISportal
Jedeme i díky Vám

Digitální Mollova mapová sbírka

Mollova sbírka je zažitým názvem pro atlas shromážděný ve 40. a 50. letech 18. století německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem. Soubor zahrnuje v souladu s dobovým pojetím atlasu jak grafická vyobrazení měst a krajiny, tak jejich generalizovaná schematická znázornění – mapy. Na objednávku majitele je potom doplněn řadou kresebných znázornění důlních děl a antických památek.

O dílo, které se počátkem 19. století dostalo do sbírek Františkova (později Moravského zemského) muzea, po celá desetiletí téměř nikdo neprojevoval zájem. Pozornosti se mu dostalo až v polovině 20. století, kdy byl vypracován první tištěný katalog, na přelomu tisíciletí byla provedena nová rekatalogizace, která dílo zpřístupnila formou elektronické databáze a následně došlo i k jeho kompletní digitalizaci.

Svým rozsahem (12 000 kusů) se Mollova sbírka řadí mezi několik málo velkých historických mapových sbírek ve střední Evropě, které se dochovaly v téměř původním stavu až do současnosti. Zcela ojedinělé jsou potom původní mnohosvazkové rukopisné katalogy, vytvořené v době vzniku sbírky. Jejich charakter je nejen evidenční, obsahují i řadu údajů o vzniku a obsahu jednotlivých map – jedná se v mnoha případech o první práce z dějin kartografie pro daná území.

Díky snaze Moravské zemské knihovny se touto sbírkou historických map můžete pokochat, aniž byste museli navštívit Brno, kde knihovna sídlí. Elektronická podoba Mollovy sbírky vám umožní nejen procházet a podrobně zkoumat velké množství historických map znázorňujících velké množství evropských zemí či jejich částí, ale díky nástroji Georeferencer, se můžete na mapy podívat i v kombinaci se současnými mapovými podklady či je zobrazit pomocí aplikace Google Earth, případně zkontrolovat, jak přesné nebo deformované mapy jsou.

převzato z mapy.mzk.cz

Share
Share