GISportal
Jedeme i díky Vám

Dny GIS 2013 v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci přivítá již po sedmé Dny GIS. Letošní ročník se koná v termínu 19.11. – 21. 11. 2013. Hlavními organizátory jsou: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Technická univerzita v Liberci, Krajský úřad Libereckého kraje, Gymnázium F.X. Šaldy a Dětská televize Liberec.

Dopoledne je určený pro přihlášené školní kolektivy. Speciální blok je na čtvrtek od 8.30 připraven i pro složky IZS, státní správu a samosprávu. Mottem letošního ročníku jsou „Mapy všemi smysly“. A návštěvníci opravdu zjistí, že mapu lze vnímat nejen zrakem, ale i hmatem či čichem.

Odpolední program je zaměřen na širokou veřejnost. Seminář pro učitele „Jak je důležité vzdělání k prostorovému myšlení“ začíná v úterý od 15:00. Následuje přednáška pro širokou veřejnost. Od 17.00 přivítáme Marka Řeháčka a Petra Meyera, kteří oživí staré Liberecké domy v přednášce „Staré domy Liberce hovoří. Příběhy domů starého Liberce, které ožily v počítači“.  Středeční patnáctá hodina bude ve znamení workshopu, navazujícího na přednášku o starých domech. A od 17.00 Radek Tomšů prozradí něco z meteorologie v přednášce „Meteorologie: tajemství map. Mapy jako základní součást práce meteorologů předpovědní služby ČHMÚ“.

Doprovodným programem je výstava posterů a soutěž „Víš kde to je?“ rozmístěné v prostorách knihovny.

Více informací o letošním i předchozích ročnících naleznete na webových stránkách www.dnygis.cz a na obrázku níže.

Poster k Dnům GIS 2013 v Liberci
Poster k Dnům GIS 2013 v Liberci
Share
Share