GISportal
Jedeme i díky Vám

Dny GIS v Libereckém kraji (pozvánka)

Již sedmým rokem proběhnou v Krajské vědecké knihovně v Liberci  Dny GIS. V průběhu tří listopadových dní (20.11. – 22.11. 2012) se můžete seznámit s geografickými informačními systémy. Tuto akci společně pořádají Liberecký kraj, Technická univerzita v Liberci, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a Gymnázium F.X. Šaldy v Liberci.

Dny GIS jsou tvořeny několika interaktivními stanovišti, na nichž si účastníci mohou geografické informační systémy vyzkoušet. Mohou se tak seznámit s mapovými úlohami Libereckého kraje, vyzkoušet svět Google Earth, vytvořit si vlastní mapovou kompozici nebo zahrát tradičně oblíbenou Mapovou honičku, která simuluje činnost operačního střediska integrovaného záchranného systému. Dny GIS však nabízejí ještě více – geohru Toulky po mapách (o které jsme na GISportále nedávno psali), stanoviště Dětské televize, staré mapy Liberecka, aj.

GIS Day v Liberci

Do tajů map budou moci návštěvníci proniknout nejen vizuálně, ale i hmatem, poslechem i čichem.  Program doplní i výstava posterů a map. Dopoledne je tradičně věnováno žákům základních a středních škol, kteří se se svou třídou mohou hlásit na jednotlivé 1,5 hodinové bloky, na adrese www.dnygis.cz. V odpoledních hodinách je připraven program pro veřejnost, na který navazuje večerní přednáška.

V úterý od 17:00 nám o novinkách v Google maps přijde povídat pan Jaroslav Bengl z vývojové centrály Google v Zurychu. Ve středu, opět od 17:00 je připravena zajímavá přednáška o díle tvůrce nejznámější mapy Jizerských hor – Josefa Matouschka. Na celou akci je vstup volný.


Share
Share