GISportal
Jedeme i díky Vám

Dŵr Cymru, vodárenská společnost z Walesu, nasazuje Bentley ProjectWise pro zlepšení týmové spolupráce a produktivity (TZ)

Nové řešení rozšiřuje kapacity pro zajištění potřebné dokumentace vodovodních a kanalizačních sítí a veřejných stok

EXTON, Pa. – 10. srpna 2011 – Společnost Bentley Systems, světový leader v oblasti softwarových řešení pro správu infrastruktury, oznámila že společnost Dŵr Cymru Welsh Water nasadí Bentley ProjectWise, řešení pro správu informací a podporu týmové spolupráce, aby optimalizovala pracovní postupy, vylepšila řízení a správu technické dokumentace a zefektivnila stávající hydraulické modely pro vodovodní a kanalizační sítě, a v neposlední řadě snížila náklady.

Jak vysvětluje Kelvin Davies, manažer GIS aplikací, tak „Defra (britské vládní oddělení pro životní prostředí, potraviny a venkov) a velšská vláda rozhodly, že všechny soukromé odtokové kanály a další stoky, které se nacházejí za hranicemi vlastnictví státních sítí a mají na ně napojení, budou od 1. října 2011 pod zodpovědností místních vodohospodářských společností.“ Jedním z důsledků je nutnost zajištění značného množství inženýrské dokumentace, které musí být převedeno pod správu Welsh Water, a to jak z místních samospráv, tak i soukromých firem.

ProjectWise explorer V8

„Odhadujeme, že celková délka odtokových kanálů, o které se budeme muset postarat, vzroste z nynějších 18 tisíc na 36 tisíc kilometrů. To si vyžádá začlenění přibližně 17 tisíc samostatných inženýrských dokumentací, které jsou většinou v zastaralých formátech nebo papírové podobě. Tyto bude třeba georeferencovat, zpracovat, digitalizovat a přidat do existujícího řešení GIS.“

Pro zajištění výše uvedených požadavků implementuje Welsh Water řešení ProjectWise, včetně modulu  ProjectWise Geospatial Management, který rozšiřuje funkcionalitu ProjectWise o práci s geoprostorovými prvky a přidává prostorový kontext k jakékoliv evidované informaci. Kelvin Davies doplňuje: „S pomocí Bentley ProjectWise budeme moci lépe pracovat s heterogenními dokumentacemi v mapovém uživatelském prostředí a tak zvyšovat schopnost efektivně a výkonně pracovat se stěžejními daty a poskytovat tak klientům kvalitnější služby.“

Welsh Water

Welsh Water rovněž pracuje s hydraulickými modely spravovaných sítí. Díky implementaci Bentley ProjectWise bude možné sledovat více heterogenních informací, které budou sloužit jako další dodatečné a doplňující vstupy pro kalkulace a výpočty. Tím pádem výrazně vzroste efektivita hydraulických modelů a Welsh Water ušetří značné množství peněz. Nasazení Bentley ProjectWise tak rovněž zúročí tyto investice, které byly provedeny během posledních let. Oddělení hydraulických modelů však investovalo samostatně a práce s hydraulickými modely nebyla přímo napojena do správy celého systému. V minulosti tedy bylo velice obtížné zachovat modely aktuální, verzovat je a revidovat, resp. vést efektivní centralizovanou správu komplexní dokumentace, ze které by mohly čerpat všechny týmy pracující v procesech správy a údržby nebo plánování rozvoje. Zavedení ProjectWise vylepší každý z těchto procesů a zredukuje náklady s nimi spojené, včetně nákladů na zajištění přesnosti modelu.

Richard Zambuni, globální marketingový ředitel pro geoprostorové aplikace a utility, říká, že: „Bentley je proslulé pro své prvotřídní produkty v oblasti hydrauliky a hydrologie. Avšak požadavky vodohospodářského inženýrství již směřují ke komplexním řešením (např. zahrnující ProjectWise) tak, aby mohli uživatelé přispět k růstu efektivity celé své společnosti. Je-li práce specialistů např. z týmu hydraulických modelů organizována a sdílena prostřednictvím řešení jako je Bentley ProjectWise, bude růst kvality poskytovaných služeb zákazníkům zaručen. Bentley ProjectWise přináší hlavní výhody pro vodohospodářské inženýrství, vylepšuje správu vlastní dokumentace i její obsah, a rovněž napomáhá zefektivnit pracovní procesy, jež spojují nejen týmy uvnitř společnosti, ale i na straně dodavatelů.“

Pro více informací o Bentley ProjectWise a modulu Geospatial management, navštivte webové stránky.

O společnosti Dŵr Cymru Welsh Water

Welsh Water je šestá největší z deseti společností v Anglii a Walesu zabývajících se vodohospodářstvím. Je zodpovědná za stálou dodávku vysoce kvalitní pitné vody a za bezproblémový odvod, zpracování a čištění odpadních vod. Cílem společnosti dodávat co nejkvalitnější služby za co nejnižší ceny pro více než tři miliony zákazníků.

Od roku 2001 je Welsh Water plně vlastněna, financována a řízena soukromou společností Glas Cymru, což je v oblasti vodárenství unikátní. Glas Cymru je společnost s ručením omezeným a jako taková nemá žádné akcionáře z řad soukromých ani veřejných investorů (města, obce).

Další informace o společnosti naleznete zde.

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems je přední světovou společností zaměřenou na poskytování komplexních softwarových řešení pro projekty budování a správy trvale udržitelné infrastruktury. Cílem společnosti je podporovat uživatele svých řešení při budování vysoce výkonné inteligentní infrastruktury a to prostřednictvím rozvoje modelování reality ve vzájemně integrovaných projektech jednotlivých fází životního cyklu. Společnost Bentley založená v roce 1984, má v současné době téměř 3 000 zaměstnanců, pobočky ve více než 50 zemích a roční výnosy dosahující hranice 500 mil. dolarů. Od roku 2001 investovala více než 1 mld. dolarů do výzkumu, vývoje a akvizic.

Další informace o společnosti Bentley naleznete na zde a ve výročních zprávách.

Share
Share