GISportal
Jedeme i díky Vám

E-learningový kurz o využití geoinformačních technologií ve výuce

Metodický portál pro učitele RVP.cz nabízí nově e-learningový kurz „Využití geoinformačních technologií ve výuce“. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Jedná se o desetitýdenní samovzdělávání (42 hodin), které by mělo pokrýt základní informace o GIS a jejich užití v hodinách zeměpisu. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o úspěšném absolvování akreditovaného kurzu MŠMT. Více informací naleznete zde.

Share
Share